Henkilöstoedustaja yrityksessä

Längd: 1.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

 

 

 

Edustus hallinnossa

Luottamusvaltuutettu voidaan valita yrityksen hallintoedustajaksi, mutta tehtävään voidaan valita joku muu henkilöstön keskuudesta. Hallintoedustaja voidaan nimetä joko yrityksen johtoryhmään, hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallituspaikka on yleensä paras vaihtoehto näköalapaikkana ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta.

 

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990) koskee isompia yrityksiä, joissa henkilöstöä on vähintään 150. Lain tarkoituksena on yrityksen toiminnan kehittäminen, yhteistoiminnan tehostaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Lain mukaan henkilöstöllä on oikeus osallistua liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyyn. Lain noudattamista valvoo yhteistoiminta-asiamies.

Hallintoedustajalta ei teoriassa vaadita kuin henkilöstön tuki. Käytännössä työ on kuitenkin varsin vaativaa ja edustajalla tulisi olla monenlaisia tietoja ja taitoja, jotta tehtävässä on mahdollista edistää henkilöstön asioita.

Hallintoedustajan tulee olla sosiaalinen ja ahkerasti verkostoituva, jolla on pelisilmää. Käsiteltävät asiat voivat olla vaikeita kokonaisuuksia, joiden hahmottamiseksi tulee tuntea oma yritys ja sen tavoitteet. Varsinkin talousasiat voivat olla sellaisia, että lisäkoulutusta on syytä harkita. Myös lakien tunteminen ja kielitaito saattavat nousta olennaisiksi taidoiksi. Joskus esillä olevat tiedot ovat myös salaisia ja uskottavuus lunastetaan omalla toiminnalla. Tulee olla ehdottoman luotettava molempiin suuntiin, niin henkilöstön suuntaan kuin yrityksen johtoonkin.Avbokningsvillkor
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!