Kannustinjärjestelmät

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Toimitusjohtaja, esimies ja henkilöstövastaava sekä heitä tukeva talousammattilainen:

Oletko ihmetellyt, mikseivät moderneimmatkaan johtamis- ja palkitsemismenetelmät aina johda tuloksiin siitäkään huolimatta, että niitä on toteuttamassa pätevä henkilökunta?  Syynä voi olla kannustimien puute  - mahdollisesti palkitsemisjärjestelmä, josta puuttuvat kannustinvaikutukset.
 
Jokaisella yrityksellä on visio  -  joko tietoinen tai tiedostamaton.  Useimmilla on strategia, jonka avulla pyritään kohti tavoitteita.  Vain aniharvalla työyhteisöllä on toimivat kannustimet päästä etukäteen asetettuihin tulostavoitteisiin.
 
Perinteinen autoritäärinen johtamis- ja palkitsemistapa perustuu harhaluuloon, jonka mukaan ihminen voisi hallita ja valvoa toista ihmistä sekä vaikuttaa toiseen palkintojen (tai rangaistusten) avulla.  Jos johtajan täytyy palkita (tai rangaista) ihmisiä saadakseen heidät tekemään jotakin, kuka silloin todellisuudessa on kontrollin alaisena? 
 
Voimme vaikuttaa toisiin ihmisiin!  Vaikuttamisen katalyytteina toimivat ajattelua ja toimintaa edesauttavat kannustimet.
 
Nykyisissä aiempaa matalammissa hybridiorganisaatioissa ( = vähemmän esimiehiä ja enemmän yksilön vapautta) kannustinjärjestelmän perustana toimii parhaiten joukkuepeliä korostava,  seuraukset huomioiva kassavirtatulos.  Vasta sitten, kun tämä ”kokonaiskakku” saavutetaan, on kakun palojen leikkaamisen ja jakamisen vuoro.  Toimiva kannustinjärjestelmä kattaa  seurausten lisäksi myös syytekijät  -  joista kaikki lähtee.
 

Jos vastuun kantamisen edellyttämää valtaa siirtyy esimiestasolta kohti asiakasrajapinnassa tai toiminnassa työskenteleviä ihmisiä, täytyy henkilöstöllä olla vapauden lisäksi myös rohkeutta käyttää heille jaettua valtaa.  Juuri tässä kohtaa kannustimien merkitys voi olla iso.Ohjelma

Ohjelma klo 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00Kannustinjärjestelmät -aamupäivän aikana haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä yhteisiä piirteitä on valtaosalla epäonnistuneista kannustinjärjestelmistä?
  • Miten kannustinjärjestelmä toteutetaan niin, että voidaan palkita jo syistä eikä vasta seurauksista?
  • Miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä kannustavammaksi?
  • Kuinka muutostarpeita kuten sopeutuksia tai kasvua edesauttavat ominaisuudet rakennetaan osaksi kannustinjärjestelmiä?
  • Miten tukitoimintojen (esim. taloushallinto, IT, kunnossapito, kiinteistöhuolto jne.) henkilöstölle voidaan rakentaa toimiva kannustinjärjestelmä?Minkälaisissa toimintaympäristöissä mistä tahansa erillisestä kannustinjärjestelmästä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä?
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!