Juurruta laatukulttuuri - mahdollista jatkuva parantaminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Laadunhallintajärjestelmät ovat olleet vuodesta 1988 alkaen 30 vuotta monien organisaatioiden käytössä mutta missä ovat suomalaisen kilpailukyvyn näytöt? Yllättävän paljon auditoija ja kouluttaja törmää 2018 sähläämiseen, ”tulipalojen” sammuttamiseen, kyynistyneisiin operatiivisen arjen puurtajiin, toistuviin ongelmiin jne. Standardien termi jatkuva parantaminen on kyllä dokumenteissa, mutta jostain syystä jatkuvan parantamisen henki ei ole muuttunut itseohjautuvaksi toiminnaksi.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

 • osoittaa johdon vastuu organisaation kehittämisen, ilmapiirin ja jatkuvan parantamisen mahdollistamisen kulmakivenä,
 • näyttää johdon ja henkilöstön rooli tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina,
 • luoda tehokas johdon ja henkilöstön yhteistyön toimintamalli
 • perehtyä tehokkaaseen johdon ja henkilöstön yhteistyön malleihin sekä työkaluihin jatkuvassa kehittämisessä sekä
 • vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, lean kehittäjille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta, innostavasta ja itseohjautuvasta toiminnasta, mittaamisesta, ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja syventävistä ryhmätyöpohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Jussi on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, lean menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana. Johtamisjärjestelmien ongelmat ovat tulleet tutuiksi yli 1500 sertifiointiauditointipäivien aikana ja satojen koulutusten ja organisaatiokohtaisten toimeksiantojen kuluessa.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
26.03.2019
09:00
16:00

09:00 Avaus, ohjelma ja päivän tavoitteet

 • Laatu, laadunhallinta, laatukultuuri – miten eri lähteet määrittelevät ko käsitteitä
 • Johtaminen ja johtajuus kulttuurin luomisessa ja kehittämisessä
 • Valmentava ja kannustava esimiestyö omatoimisuuden tukemisessa
 • Henkilöstön luottamuksen vahvistaminen ja arvostuksen tunteen kokeminen
 • Tavoitteiden juurruttaminen dialoogin kautta, kaikki tietävät mitä tahdotaan
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

11:30 LOUNAS

12:15

 • Itseohjautuvuuden mahdollistaminen yksilö- ja tiimitasolla
 • Ongelmanratkaisutaidot osana niin johdon kuin asiantuntijoiden työtä
 • Pienten kokeilujen avulla oman vaikutuskyvyn vahvistaminen (ns Toyota Katametodi)
 • Kokemusten ja osaamisen jakaminen yhdessä kehittymisessä
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

14:00 Iltapäiväkahvi

14:15

 • Lähtötilanteen arviointi ja kyselymallit
 • Toimivan laatukulttuurin piirteitä
 • Laatukultuurin mittaaminen kyselyjä, haastatteluja ja havainnointia käyttäen
 • Miten jatkaa ja kehittää laadukasta johdon ja henkilöstön yhteistyötä
 • Alustukset, keskustelut ja ryhmätyöharjoitteet

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!