Julkisten hankintojen ABC - yrityksille

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
COURSE CLOSED!
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Tarjouksen laatiminen tarjouskilpailuihin koetaan yrityksissä usein resursseja tuhlaavaksi ja vaativaksi prosessiksi. Julkisiin hankintoihin osallistumalla yritys voi kuitenkin löytää täysin uusia tapoja kasvattaa liiketoimintaansa ja laajentaa asiakaskuntaansa julkiselle puolelle.

Hankintamenettelyn pääpiirteiden ymmärtäminen on reitti tarjouskilpailussa menestymiseen. Kahden päivän käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi hankintaprosessin kokonaisuudessaan tarjoajan näkökulmasta. Etenemme aina kilpailutusten etsinnästä, onnistuneen tarjouksen laatimiseen sekä sopimuskauteen asti. 

Koulutustilaisuuteemme osallistumalla opit laatimaan tarjouskilpailun ehdot täyttävän tarjouksen, jolla on aito mahdollisuus menestyä julkisissa kilpailutuksissa. Opit välttämään tarjouksen laatimisen sudenkuopat ja löytämään keinoja tarjousvertailussa erottautumiseen. Saat myös keinoja liikesalaisuuksien suojaamiseen ja konkreettisia neuvoja yrityksesi sopimusoikeudellisen aseman turvaamiseen.Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
11.02.2020
09:00
16:00
12.02.2020
09:00
16:00

Ohjelma klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

 

1. päivä
Yleistä julkisista hankinnoista

 • Keskeiset käsitteet ja periaatteet

Potentiaalisten kilpailutusten etsintä

 • HILMA-ilmoituskanava
 • CPV-koodien hyödyntäminen
 • Markkinakartoitukset
 • Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Hankintamenettelyt tarjoajan näkökulmasta

 • Hankinnan arvon vaikutus
 • Avoin ja rajattu menettely
 • Neuvotteluita sisältävät menettelyt
 • Innovaatiokumppanuus
 • Puitejärjestely

2. päivä
Tarjouskilpailussa menestyminen

 • Sähköiset järjestelmät
 • Yhteistarjousten hyödyntäminen
 • Alihankkijoiden käyttö
 • Lisäkysymysten esittäminen
 • Määräajat ja tarjouksen jättäminen

Tarjouksen laatiminen

 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset
 • Kalustoa ja resursseja koskevat vaatimukset
 • Hinta- ja laatutietojen antaminen
 • Miten varmistan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden?
 • Tarjouksen muuttaminen ja peruminen

Tarjoajan oikeussuoja

 • Liikesalaisuuksien suojaaminen ja oikeus saada tietoa tarjouksista
 • Oikaisuvaatimuksen tekeminen
 • Valituksen laatiminen markkinaoikeuteen

Hankintasopimus ja sopimuskausi

 • Keskeiset sopimusehdot
 • Sopimusaikainen yhteistyö
 • Reklamaatioihin vastaaminen
Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!