Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia, ei tenttiä
1 Kpl
Johdon katselmuksesta lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia (1 pv), 25.02.2019
650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 617,50€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Ovatko johdon katselmukset istuntoja, jossa vain todetaan tulokset? Tuntuuko siltä, että katselmukset toimivat kuin ”kumileimasin”? Parhaimmillaan johdon katselmuksessa saadaan analysoitua ennakolta jalostettua tietoa ja päätettyä koko toimintajärjestelmää kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi katselmuksissa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa sekä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstöön ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen.

Johdon katselmukset ovat usein kiireellä toteutettuja ja pelkästään toteavia, jolloin asioiden sekä juurisyiden analysointi puuttuvat. Katselmuksen rooli muiden johdon kokousten joukossa on vakiintumaton ja niiden työjärjestys on usein puutteellinen. Valmistelu jää usein viime tippaan ja seurannan kannalta katselmusten päätökset kirjataan huonosti. Katselmuksia voidaan pitää jopa ylimääräisenä ja tuottamattomana työnä. Parhaimmillaan katselmukset antavat virtaa kehittämiseen ja koko organisaatioon. 

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

  • perehtyä toimintahallintajärjestelmään ja johdon katselmuksiin toiminnan varmentamisen, yhtenäistämisen, vakioinnin, ohjauksen ja johtamisen välineenä,
  • osoittaa johdon vastuu organisaation kehittämisen kulmakivenä,
  • näyttää johdon katselmusten rooli tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina,
  • luoda tehokas johdon katselmusten toimintamalli, jossa otetaan kantaa tarkoitukseen, työjärjestykseen, valmistautumiseen, toteutukseen, kirjauksiin ja toimenpiteiden seurantaan,
  • perehtyä tehokkaaseen johdon katselmus- ja kokouskäytäntöön sekä
  • vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, kokouskäytäntöjen tehostamisesta ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia.  

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!

 Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
25.02.2019
08:30
16:00


08:45    Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:15    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Johdon katselmuksen toimintamalli
•    Johdon katselmus ISO 9001:2015 mukaan
•    Johdon katselmuksen tunnuspiirteet
•    Johdon katselmuksen toimintamalli
•    Johdon katselmuksen asema organisaatiossa
•    Johdon katselmusten rytmitys

Johdon katselmuksen valmistelu ja suunnittelu sekä lähtötietojen koostaminen
•    Johtamisen kulmakivet
•    Strategia ja toimeenpano
•    Prosessit ja tulokset
•    Resurssit
•    Palautteet ja jatkuva parantaminen
•    Toimintajärjestelmä (ml. riskien hallinta)
•    Parantamismahdollisuudet

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00    Lounas

13:00    Johdon katselmuksen suorittaminen, toimenpiteiden määrittely ja raportointi
•    Jatkuvan parantamisen käynnistäminen ja toimenpiteiden määrittely
•    Kehityskohteiden valinta
•    Johdon katselmuksen dokumentointi

Toimenpiteiden seuranta
•    Toimenpiteiden seurannan merkitys ja menettelyt
•    Johdon katselmusten sudenkuopat
•    Johdon katselmuksen arviointi

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

15:45    Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!