Johdanto PostGISin käyttöön

Kesto: 2.0 pv

Tuotekuvaus

KURSSIKUVAUS

Kahden päivän "Johdanto PostGISin käyttöön"peruskurssilla tutustutaan markkinoiden johtavaan PostgreSQL-tietokantaan ja sen PostGIS-lisäosaan. Kurssilla opit kokonaisvaltaisesti paikkatietokannan perusprosessit: asennuksen, aineistojen lataamisen, aineistojen ylläpidon, käsittelyn ja analysoinnin sekä tietokannan varmistuksen ja palautuksen. PostGISistä saat runsaasti lisätehoa erilaisten prosessien ja analyysien tuottamiseen sekä pystyt hallitsemaan massiivisiakin paikkatietoaineistoja. PostGIS-tietokanta toimii saumattomasti yhteen myös QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kanssa.

Kurssimateriaali ja kurssi ovat suomenkielisiä. Harjoitusten materiaali on osallistujien käytettävissä myös kurssin jälkeen. Kullekin osallistujalle on varattu oma tietokone käyttöönsä. Kurssille osallistuville tarjotaan myös lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

KENELLE KURSSI SOPII?

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja -ohjelmistojen perusteet. Kokemus erilaisista palvelinohjelmistoista ja SQL:stä ovat hyödyllisiä. Kurssi sopii etenkin niille, joilla on laajoja paikkatietoaineistoja hallittavana ja niiden ylläpitoa halutaan tehostaa.

MIKÄ ON POSTGIS?

PostGIS on avoimeen lähdekoodiin perustuva paikkatietokanta ja tietokantalisäosa, jolla paikkatietoja voidaan tallentaa, analysoida ja käsitellä tehokkaasti satojen paikkatietofunktioiden avulla. PostGIS-lisäosa mahdollistaa spatiaalisen datan hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn PostgreSQL-relaatiotietokannassa. PostGISin avulla laajojen aineistojen prosessointi on mahdollista, mikä optimoi organisaation erilaisia ratkaisuja. PostGIS-tietokantaa voidaan hallinnoida myös esimerkiksi QGIS-paikkatieto-ohjelmiston avulla.

GISPOHELP-TUKIPALVELU KURSSIN JÄLKEEN

Kurssin jälkeen käytössäsi on oikeudet neljäksi kuukaudeksi GispoHelp-tukipalveluumme. GispoHelpistä saat henkilökohtaista tukea ohjelmiston käyttöön ja voit vilkaista myös tukipalvelumme ratkaisutietokantaa, jonne on kerätty ohjeita ohjelmistojen käytöstä.KURSSIN SISÄLTÖ

 • PostgreSQL ja PostGIS
 • Asennus ja käyttöönotto
 • Paikkatietoaineiston lataaminen
 • SQL:n perusteet
 • Spatial SQL:n perusteet
 • Paikkatietokohteiden geometriat
 • Spatiaaliset relaatiot
 • Karttaprojektiot
 • Geoprosessointi
 • PostgreSQL:n konfigurointi ja säätäminen
 • Varmistus ja palautus
 • PostGISin hyödyntäminen

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!