ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen, ei tenttiä
1 Kpl
ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen (1 pv), 07.06.2019
650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 617,50€
*) ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Nolla-tapaturmaa on jo pitkään ollut kansainvälinen tavoite ja monet organisaatiot ovat Suomessakin sitoutuneet siihen. Kokemukset osoittavat, että tavoite ei ole mahdoton saavuttaa. Tapaturmat ja niistä johtuvat sairaspoissaolot ovat olleet 2004 jälkeen nousussa. Työturvallisuuden ja työterveyden kehittäminen vaatii sitoutumista, turvallisuusasenteiden parantamista ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Uusi ISO 45001:2018 korvaa OHSAS 18001:2007 standardin ja mahdollistaa tehokkaan ja entistä systemaattisemman turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen ja integroinnin muihin johtamisjärjestelmäelementteihin. Järjestelmä tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen ja kustannuksiin. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen.

Miksi osallistua?

 • Saat konkreettiset ja maanläheiset työkalut uuden ISO 45001:2018 mukaisen organisaation työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän rakentamiseen
 • Opit keskeiset muutokset ja sen miten muuttuneet vaatimukset liitetään osaksi muita järjestelmiä ja muuta toimintaa sekä johtamista

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta vastaaville, johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuusjärjestelmän auditoijille, prosessinomistajille ja toimintajärjestelmien kehittäjille.

Koulutuksesta sanottua:

Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Monipuolinen luentomateriaali tehtävineen tekivät standardin läpikäynnistä sujuvaa. Kouluttajan asiantuntemus ja laaja kokemus eri asiakkaiden kanssa toimimisesta.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä. Materiaaliin sisältyy työkalupohjia TTT-järjestelmän päivittämiseen.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
07.06.2019
09:00
16:00

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00  Päivän avaus, esittäytyminen ja ohjelma

9:10 Mitä etuja uusi ISO 45001:2018 antaa OHSAS 18001 verrattuna?

 • Päivitetyn ISO 45001 standardin etuja
 •  integrointi liiketoimintaprosesseihin

Mitä ovat ISO 45001:2018 muutokset / lisäykset ja niiden soveltaminen käytäntöön?

 • rakenne, avaintermit ja määritelmät
 • toimintaympäristön sisäiset ja ulkoiset haasteet
 • työntekijöiden ja sidosryhmien tarpeet
 • johdon sitoutumisen osoittaminen
 • turvallisuuskulttuuri
 • strategia ja TTT-tavoitteet
 • TTT-politiikka ja riskienhallinnan hierarkia
 • työntekijöiden laaja osallistuttaminen TTT-toimintaan
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • erillinen parannusmahdollisuuksien tunnistamisprosessi
 • vaarojen tunnistamisen keinot
 • parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen tavoiteasetannassa
 • tiedottaminen ja kommunikaatio
 • muutoksen hallinta
 • TTT-järjestelmän kuvaaminen, tietojen hallinta
 • muutosten hallinta
 • ulkoistus, hankinta, urakoitsijat
 • TTT-indikaattorit ja niiden analysointi
 • johdon katselmus
 • tapahtumien, tapaturmien, ”läheltä piti” -tilanteiden käsittely
 • jatkuva parantamisen prosessi
 • sisäisen TTT-auditoinnin kysymyslista

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

11:30  Lounas

12:30 Läpikäynti ja soveltamisen pohtiminen jatkuu

14:00 Kahvi

14:15 Läpikäynti ja soveltamisen pohtiminen jatkuu

Miten toteuttaa päivitysprojekti?

 • projektisuunnitelma
 • kuiluanalyysi mitä on, mitä puuttuu
 • kriittiset kohdat päivittämisessä

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia
soveltaen

Päivän yhteenveto ja keskustelua

16.00 Koulutuksen päätös

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!