ISO 14001:2015 Muutokset ja ympäristöjärjestelmän päivittäminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ISO 14001:2015 Muutokset ja ympäristöjärjestelmän päivittäminen, ei tenttiä
1 Kpl
ISO 14001:2015 Muutokset ja ympäristöjärjestelmän päivittäminen (1 pv), 31.05.2018
650,00 €
+ alv.. 24%.
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Tule hakemaan konkreettista ja soveltavaa tietoa ISO 14001:2015 muutoksista, rakenteesta ja vaatimuksista. Muutokset edellyttävät organisaation liiketoimintaympäristön ymmärtämistä. Järjestelmän, strategian, tavoitteiden ja prosessien tulee toimia jatkossa paremmin yhteen. Riskit tulee tunnistaa ja hallita kaikessa toiminnassa niin johtamisessa kuin operatiivisessa toiminnassa sekä tavoitteet ja muutokset suunnitella ja hallita. Ympäristönäkökohtia tunnistettaessa on huomioitava myös elinkaarinäkökulmasta. Ympäristösuorituskykyä on mitattava ja siitä on raportoitava.

Päivän aikana muutokset käydään läpi käytäntöön soveltaen. Mitä muuttuu? Mitä lisää? Miten soveltaa muutoksia käytännössä? Mikä on soveltamislaajuus? Miten päivittää toimintajärjestelmä? Millaisia ratkaisuja ja malleja on jo olemassa? Miten hyödyntää muutokset tehokkaasti ja järkevästi?

Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen liittyen ympäristötekijöiden merkitystä ei ole vaikea perustella. Useimmat ymmärtävät, että kestävä kehitys on tullut jäädäkseen. Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen ja ympäristövaikutusten poistaminen on luonnollinen kehityssuunta. Lisäksi ympäristöteot yleensä aina säästävät rahaa ja tehostavat toimintaa. Suotuisa kehitys vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja oikeaa asennetta. Ympäristöjohtamisen standardissa ISO 14001:2015 on hienolla tavalla sisällytetty kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaate. Jär-jestelmälliset ympäristökäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • avata ISO 14001:2015 keskeiset muutokset, 
  • tulkita vaatimusten soveltamisessa, 
  • auttaa vaatimusten käytännön toteutuksessa, 
  • antaa hyvät vinkit ympäristöjärjestelmän päivityksiin, 
  • oivaltaa ISO 14001:2015 -kilpailuetuna, 
  • antaa tietoa lähtökatselmuksesta ympäristövaikutusten määrittelyyn, 
  • oppia menettely päämäärästä tavoitteisiin, toimintasuunnitelmiin ja mittareihin, 
  • hankkia tietoa ympäristöjohtamisen työkaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta, 
  • oppia järjestelmien yhdistäminen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu organisaation ympäristöjärjestelmän rakentamisesta tai päivittämisestä vastaaville, ympäristö-, kehitys- ja laatupäälliköille, prosessinomistajille, esimiehille, johdolle, sisäisille auditoijille, toimittajien arvioinnista ja valinnasta vastaaville sekä toimintajärjestelmien kehittäjille.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, vuorovaikutteisista keskusteluista ja käytännön esimerkeistä. Koulutuksessa käydään läpi ISO 14001:2015 muutokset, avataan niiden merkitys ja pohditaan muutosten organisaatiokohtaista soveltamista.

Koulutuksessa opitaan rakentamaan tai päivittämään ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla laadunhallinta- ja turvallisuusjärjestelmiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet soveltavien esimerkkien avulla. Samalla esitellään ympäristöjohtamisen keskeiset työkalut. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
31.05.2018
09:00
16:00

08:30    Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

09:10    Mitä ISO 14001:2015 muutokset ja lisäykset ovat?
•    Rakenne, avaintermit ja määritelmät
•    Termit ja määritelmät
•    Johdon sitoutumisen osoittaminen
•    Ympäristönäkökohtien elinkaarinäkökulma
•    Riskien ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen niin johtamisprosessissa kuin muissa organisaation prosesseissa
•    Arvoketjun ohjaus ja vaikuttaminen
•    Ympäristömittarit ja raportointi
•    Ympäristöviestintä

Millaista kilpailuetua ISO 14001:2015 antaa organisaatiolle?
•    Ympäristöjohtamisen vaikutus kilpailukykyyn
•    Hyödyt
•    Perustelut henkilöstölle

Harjoitteita, kysymyksiä ja keskustelua

12:00    Lounas

13:00    Miten soveltaa käytäntöön ISO 14001:2015 keskeisiä kohtia?
•    Ulkoisen ja sisäisen kontekstin ymmärtäminen – soveltamisen laajuus
•    Kontekstin ymmärtäminen ja soveltamisen laajuus
•    Sidosryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaaminen
•    Näkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
•    Velvoittavat vaatimukset
•    Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen eri prosesseissa
•    Tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
•    Prosessien ja tukitoimintojen kuvaus toimintajärjestelmän osana
•    Palautteiden hallinta
•    Normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta
•    Tietämys, tietoisuus ja osaaminen
•    Tietojen analysointi ja parantaminen

Harjoitteita, kysymyksiä ja keskustelua

14:30    Iltapäiväkahvi

Käytäntöön soveltaminen jatkuu …
•    Ympäristömittarit, raportointi ja tulosten hyödyntäminen
•    ISO 14001:2015 integrointi osaksi toimintajärjestelmää
•    Ympäristöjärjestelmän tehokas arviointi osana toimintajärjestelmää
•    Osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot

Miten toteuttaa päivitysprojekti?
•    Projektisuunnitelma
•    Tarvittavat kartoitukset
•    Vaiheet ja kriittiset kohdat
•    Vinkit ja parhaat käytännöt
•    Vältettävät asiat

Miten jatkaa tästä?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!