Onnistu vuorovaikutuksessa - tiimityössä, myynnissä ja asiakaspalvelussa

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Onnistu vuorovaikutuksessa - tiimityössä, myynnissä ja asiakaspalvelussa, ei tenttiä
1.00 Pcs
Tiedostatko oman käyttäytymistyylisi? – kehity vuorovaikuttajana (1 days), 30.09.2021
660 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 594,00€

Description

Luontainen käyttäytymistyylimme ohjaa toimintaamme työssä ja sen ulkopuolella. Koemme työtehtävän eri toiminnot itsellemme energiaa vaativina tai tuottavina oman tyylimme mukaisesti. Tunnistamalla oman ja kollegasi käyttäytymistyylin löydät omat vahvuutesi, kehität vuorovaikutustaitojasi ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistäsi. Valmennuksessa saat henkilökohtaisen Extended DISC® -raportin, joka toimii erinomaisena työkaluna löytöretkellä omaan itseesi.

Extended DISC® on Suomessa v. 1994 kehitetty järjestelmä, jolla voidaan analysoida, kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista. Nykyisin järjestelmä on globaalisti käytössä yli 30 maassa ja siitä on tehty yli 50 kieliversiota. Henkilön luontaista käyttäytymistyyliä analysoiva Extended DISC®-järjestelmä on ainutlaatuinen tapa yhdistää liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin.

Valmennuksen avulla asemoimme osallistujan Extended DISC®- nelikentällä ja arvioimme hänen luontaista toimintatapaansa suhteessa muihin henkilöihin. Henkilökohtaisten analyysiraporttien tietoja ei kuitenkaan käsitellä valmennuksessa. Raportin tulosten ja koko DISC-teorian omaksumisen avulla osallistuja kehittää itsetuntemustaan ja tunnistaa myös omassa työyhteisössään eri käyttäytymistyylien eroavaisuuksia ja vaikutuksia.

Valmentajasi

Olemme Industria Oy:ssä hyödyntäneet Extended DISC® – henkilöanalyysiä yli 20 vuoden ajan sadoissa valmennuksissa ja eri tyyppisissä yrityskohtaisissa haasteissa. Kokeneina valmentajina toimivat Extended DISC Certified Trainerimme Reijo Kivelä ja Jari Valtonen. Tyypillisiä kehitysteemoja ovat olleet: vuorovaikutustaidot (esimiestyö, johtaminen), johtoryhmien ja tiimien kehittäminen, neuvottelutaidot ja itsetuntemus (omat vahvuudet ja kehittämisalueet). Tutustu meihin tarkemmin sivuillamme www.industria.fi

Valmennuksen kohderyhmä ja tavoite

Toimit työssäsi ihmisten kanssa ja haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi toimiessasi alaisena tai johtaessasi muita. Valmennuksen tavoitteena on tarjota näissä eri tehtävissä toimiville käytännönläheistä osaamista ihmisten käyttäytymistyylistä DISC-teoriaan perustuen.Schedule

Date Start time End time Nb!
30.09.202109:0016:00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit klo 8.30, valmennus 9.00 - 16.00.

Ennakkotehtävänä laadimme osallistujille noin 10 -sivuisen Extended DISC®-analyysiraportin, jota hyödynnämme valmennuksessa.

 • Henkilön käyttäytymistyylit
  • Eri käyttäytymistyylien ominaisuudet
  • DISC-viitekehys ja sen validiteetti
  • Käyttäytymistyylien tunnistaminen
  • Tunnistamisharjoituksia
 • Osallistujan Extended DISC®-analyysi
  • Raportin sisältö ja tulkinta
  • Vahvuudet ja kehittymisalueet
  • Mukavuusalueet ja kommunikointi
  • Motivaatiotekijät
 • Eri käyttäytymistyylit työelämässä
  • Eri tyylit vuorovaikutuksessa
  • Käyttäytymistyylien vahvuudet ja haasteet eri tehtävissä
  • Kommunikointi eri tyylisten ihmisten välillä
  • CASE-esimerkkejä ja soveltamisharjoituksia
Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!