Hyvinvoiva työyhteisö

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat yhä vahvemmin modernissa työelämässä vaikuttaen keskeisesti työyhteisön ilmapiiriin, yleiseen työviihtyvyyteen, työtuloksiin sekä myös kuormittaviin vuorovaikutustilanteisiin liittyvän hallinnan kokemuksen kautta omaan jaksamiseen.

 

Työyhteisön jäsenten ymmärrys hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä on yksi keskeisimmistä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja myös työtulosten tekijöistä. Koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja asemastaan riippumatta edistämään näitä toimintatapoja omassa työyhteisössään.

Koulutus jakautuu kolmeen pääteemaan:

 • Pohditaan millä tavalla ihmiset ovat psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisia ja millä tapaa nämä eroavaisuudet näkyvät työelämässä

 • Tarkastellaan sellaisia yksilön vuorovaikutustyylejä ja tulkintamalleja, jotka joko edesauttavat tai estävät sujuvaa ja hyvinvointia tukevaa työkäyttäytymistä. Lisäksi tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan työelämässä pyrkiä vaikuttamaan. 

 • Pohditaan työyhteisön tasolla esiin nousevia keskeisiä hyvinvointia tukevia ja sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin vaikuttamista. 

 

Koulutuksen eri teemoja pyritään painottamaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus on suunnattu kaikille työelämän vuorovaikutuskysymyksistä kiinnostuneille.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
04.04.2019
09:00
16:00

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Yksilöiden välisen erilaisuuden ymmärtäminen

 • Tunteiden kehämalli 
 • Viisi persoonallisuuden piirrettä (Big5) 
 • Motivaatio 
 • Ajatus-/tulkintavääristymät 
 • Itsetunnon vaikutus työpaikalla 
 • Stressi- ja uupumusoireilu 

 

Yksilön vuorovaikutusominaisuudet

 • Kontakti 
 • Rajahäiriöt vuorovaikutusta estämässä 
 • Läsnäolo 
 • Kyynisyys ja halveksunta 
 • Dialogisuus ja manipulointi

 

Työyhteisön vuorovaikutukset keskeiset ominaisuudet

 • Asiaton ja vuorovaikutusta estävä työkäyttäytyminen 
 • Asiattoman työkäyttäytymisen selvittäminen 
 • Työyhteisöä tukevat ja hajottavat vuorovaikutustekijät 
 • Kritiikin ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Jämäkkä ja rakentava viestintätyyli 
 • Konfliktit 
 • Muutosten vaikutus työyhteisöön 
 • Muutoksen psykologiaa
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!