GRAPH DATA MODELING: MALLINNUS JA ARKKITEHTUURI

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Visualisoi merkitys ja rakenne

Graafitiedon mallinnus ja arkkitehtuurin perusteet

Tiedonhallinnan asiantuntija Heimo Hänninen on erikoistunut tiedon mallintamiseen. Hän on perehtynyt semanttiseen graafiseen tietomalliin, joka on sekä ihmisten että tietokoneiden ymmärrettävissä.

Mallin pohjana on assosiatiivinen käsitteiden ja niiden välisten suhteiden kuvaus, joka tuoreimman tutkimustiedon mukaan vastaa myös ihmisaivojen tapaa käsitellä tietoa.

Kurssilla opetetaan knowledge graph -lähestymistapa (tietämyskartta), graafiksi mallintaminen, sekä käydään läpi semanttista teknologiaa ja graafeja käyttäviä ratkaisuja.

Semanttisten ratkaisujen yksi keskeinen periaate on että, se mitä tieto tarkoittaa on tärkeämpää kuin missä se on talletettu.

Kurssin sisältö

Graafeja käytetään mm. analytiikan ratkaisuissa, semanttisiin hakuihin ja sisällön luokitteluihin (taksonomiat ja ontologiat), tekstin louhintaan ja Linked Open Data (LOD) hallintaan.

Esimerkiksi Data lake -hankkeelle on hyötyä, kun ladatun datan semantiikkaa verifioidaan ja rikastetaan graafimallin avulla. Graafimalli voi olla orgaaninen otus, olio, joka elää ja muuttuu uusien data patternien (löydösten) mukaan.

Graafitieto tallennetaan sille soveltuvaan kantaan ja tarjoillaan tyypillisesti palvelukerroksesta sovelluksille metodien kautta, jotka piilottavat kompleksisen tiedon rakenteen.

NoSQL graafikannat tarjoavat tehokkaan hakukielen, jolla voi tehdä päättelyä jopa ilman, että tiedon rakenteesta on tarkkaa kuvausta.

Kurssilla tarkastelemme tyypillisiä arkkitehtuuriratkaisuja.

Mallinnus on liiketoimintalähtöistä, ja teemme harjoitukset pienryhmissä. Lähdemme liikkeelle käyttötapauksista, mallinnamme ylätason käsitemallin seinätekniikalla ja työstämme sen graafiksi.

Lopuksi viemme mallin tietokantaan (SKOS malli PoolParty ja/tai Neo4j).

Voit tutustua aihealueeseen, taustoihin ja rakenteisiin Heimon blogikirjoituksessa Data graph – yhteinen mieli?

Kenelle

Kurssi antaa eväät tiedon mallintajille, arkkitehdeille ja liiketoiminnan kehittäjille, jotka haluavat ymmärtää, miten modernilla graafi-lähestymistavalla ratkotaan hajanaisen tiedon hallintaa ja luodaan älykkäämpiä data-palveluita.

Opit myös harmonisoidun tietämysmallin hyödyt organisaatiolle ja asiakas-sovelluksille.

Esitiedot ja taidot

Kurssista saa enemmän irti, jos olet sinut tiedonmallinnuksen perusasioiden kanssa. Esilukemisena kannattaa tutustua semanttiseen tiedonhallintaan ja graafikantojen perusteisiin.

 

Kouluttaja:Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
22.05.2018
09:00
16:00
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!