Management 3.0 –valmennus

Duration: 11.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Management 3.0 –valmennus on suunniteltu organisaatioille, jotka haluavat menestyä globaalissa kilpailussa, jossa nopeimmat oppijat ja uusien liiketoimintamallien kehittäjät voittavat.

Management 3.0 –valmennus päivittää osaamisesi ja ajattelusi sekä tukee muutoksen tekoa käytännössä kohti työn tulevaisuutta.

Kenelle Management 3.0 —valmennus on suunnattu?

Sinulle, joka haluat tuoda uutta organisoitumisen ja johtamisen tapaa organisaatioosi. Olit sitten CXO-tasolla, yksikön vetäjä, tiimin vetäjä, manageri tai epämuodollinen vaikuttaja. 

Itse asiassa, olisi parasta jos toisit mukaasi muodollisia ja epämuodollisia auktoriteetteja ja vaikuttajia tiimistäsi tai yksiköstäsi. Yhdessä teillä on parempi mahdollisuus saada käyntiin iso muutos kohti uutta.

Organisaatioille, jotka haluavat menestyä globaalissa kilpailussa, jossa nopeimmat oppijat ja uusien liiketoimintamallien kehittäjät voittavat.

 

Miten Management 3.0 -valmennuksemme on koettu

Edellisen Management 3.0 –valmennuksen osallistuja-arvioiden keskiarvo oli 9,2 asteikolla 0-10.

Viimeisen vuoden aikana kaikkien Management 3.0 –valmennuksien osallistuja-arvioiden keskiarvo on 8,8.

Testimoniaaleja

“Sain kahmaloittain inspiraatiota ja työkaluja joilla nostamme organisaatiomme nextille levelille!”
- Sami Lahtinen, SVP of game Development, Rovio

“Loistavaa ryhmäkeskustelujen fasilitointia! Työpaja oli kokonaisuudessaankin hieno kokemus.”
- Daniel Wellner, Chief Business Development Officer, Sysart Oy

Miten saamme aikaan tuloksia

Kulttuurin muutokseen tarvitaan toki tietoa ja ymmärrystä uudesta työstä ja uusista tavoista järjestää työtä, mutta myös aidon halun luominen sekä ajatusten säännöllinen vahvistaminen on tärkeää.

Tälläinen kokonaisvaltainen lähestymistapa on myös M3.0 -työpajoissamme.

Tuot mukanasi haasteet omasta organisaatiostasi

Työpajojen alussa keräämme yhteen osallistujien teemaan liittyvät haasteet ja kehitytavoitteet. Valitsemme niistä yhdessä kaikista kiintoisimmat. Tämä lisää motivaatiota omaksua uusia asioita, sillä ne nivoutuvat näin meidän kaikkien haasteisiin ja tavoitteisiin.

Puheenvuorot: Uusia ajatuksia, oivalluksia, käytäntöjä

Ytimekkäissä puheenvuoroissamme annamme uusia oivalluksia työn organisoimisesta ja johtamisesta, esittelemme käytäntöjä näiden viemiseen arkeen sekä kerromme edelläkävijäorganisaatioiden kokemuksista.

Pelejä ja harjoituksia

Pelit ja harjoitukset ovat tärkeä osa työpajoja. Ne antavat sinulle mahdollisuuden kokeilla uusia ajatuksia ja käytäntöjä yhdessä. Samalla kynnys hyödyntää esiteltyjä käytäntöjä omassa työkontekstissasi alenee.
 

M3.0 –valmennuksen sisältö

Uusi työ, uudet organisaatiot

Johdanto siihen miten työ ja maailma muuttuvat ja kuinka organisaatiot ja johtaminen ovat muuttumassa tämän seurauksena.

Opit tässä osiossa tuntemaan erilaisten organisaatiokulttuurien piirteitä sekä uuden luovan tietotyön erityispiirteitä verrattuna vanhaan suunnitelmapohjaiseen työtapaan, joka perustuu tieteelliseen liikkeenjohtamiseen.

Kompleksisuusajattelu

Muutoksen ja epävarmuuden kanssa toimiminen on yksi organisaatioiden ja johtajien avainkysymyksistä tänään. Systeemi– ja kompleksisuusajattelu tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja tähän haasteeseen.

Tarjoamme tässä osiossa osallistujille mahdollisuuden omaksua ja hyödyntää kompleksisuusajattelun periaatteita Complex Codebreakers -tiimipelissä.

Energize People

Ihmiset ovat organisaation tärkein osa. Johtajien täytyy tehdä kaikkensa, jotta ihmiset pysyvät aktiivisina, luovina ja motivoituneina sekä ylläpitää keskinäistä luottamusta.

Tähän osioon kuuluu myös Moving Motivators -harjoitus, jossa opit tavan keskustella motivaatiotekijöistäsi ja tehdä ihmisten motivaatiotekijät näkyviksi organisaatiossa.

Empower Teams

Tiimit voivat itseorganisoitua. Tämä vaatii vastuun kantamista sekä johdolta tulevaa mandaattia ja luottamusta.

Tähän osioon kuuluu Delegation Poker -harjoitus, jossa pääset harjoittelemaan delegaation tasoja ja ihmisten kasvattamista vastuuseen vähitellen.

Align Constraints

Itseorganisoituminen voi johtaa mihin vain ja sen takia on välttämätöntä suojella ihmisiä ja jaettuja resursseja ja antaa ihmisille selkeä päämäärä ja määritellyt tavoitteet.

Tähän osioon kuuluu yhteisen päämäärän ja tavoitteiden määrittämisharjoitus.

Develop Competence

Tiimit eivät voi saavuttaa tavoitteitaan jos niillä ei ole tarvittavaa osaamista. Tämä takia johtajien on edistettävä osaamisen kehittämistä.

Tähän osioon kuuluu myös osaamismatriisiharjoitus, jossa omaksut helpon tavan kartoittaa tiimien nykyistä osaamista sekä tavoiteosaamisen.

Grow Structure

Useat tiimit työskentelevät kompleksisessa organisaatiossa. Siksi on tärkeää pohtia rakenteita, jotka parantavat kommunikaatiota ja yhteistyötä, mutta pitävät silti organisaation joustavana.

Tähän osioon kuuluu Meddlers -peli, jonka kautta pääset kokeilemaan käytännössä erilaisia tapoja suunnitella joustavaa organisaatiota erilaisissa konteksteissa ja erilaisiin tarpeisiin.

Improve Everything

Ihmisten, tiimien ja organisaatioiden täytyy kehittyä jatkuvasti viivyttääkseen epäonnistumista niin pitkään kuin mahdollista.

Tähän osioon kuuluvat myös työpajasarjan aikana suunnitellut, toteutetut ja reflektoidut kokeilut omassa työympäristössäsi, sekä Fearless Journey -peli, jonka kautta pääset tutustumaan erilaisiin muutosjohtamisen käytäntöihin.

Lue lisää valmennuksen teemoista täältä!

 Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!