Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät (1 pv)
1.00 Kpl
Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät (1 pv) (1 pv), 20.04.2021
697 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus sekä turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät.

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastuullinen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.
Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajan edustajana, rakennus- ja asennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina, turvallisuuskoordinaattoreina, projektijohtajina tai -päällikköinä, rakennus- ja asennusliikkeiden turvallisuus- tai työsuojelupäällikköinä tai -asiantuntijoina.
Hyödyt

Koulutukseen osallistuvat saavat kattavan tieto- ja materiaalipaketin rakennus- ja asennustöiden turvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja muiden vastuuhenkilöiden rooleista, vastuista ja tehtävistä. Koulutuksesta annetaan todistus.
Kouluttaja 

Kouluttajana toimii Kari Helislahti, jolla on laaja kokemus turvallisuusjohtamisesta, työturvallisuudesta, rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuudesta sekä projektien riskienhallinnasta ja turvallisuudesta.

 

 

 
Ennakkotehtävä 

Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi kaksi viikkoa ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.
Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.
Ohjelma

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

 • Ennakkotehtävän purku


Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset

Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet

Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä

 • Rakennuttaja

 • Suunnittelija

 • Päätoteuttaja

 • Urakoitsijoiden esimiehet

 • Työntekijän velvollisuudet


Turvallisuuskoordinaattori

 • Rooli ja turvallisuusvastuut

 • Osaaminen, pätevyys ja koulutus

 • Tehtävät rakennus- ja asennushankkeen eri vaiheissa


Rakennus- ja -asennusprojektin riskit ja riskienhallinta

 • Rakennus- ja asennustöihin liittyvät uhat ja vaaratekijät

 • Uhkien kartoitus ja analysointi

 • Riskienhallinta- ja -turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus


Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen rakennus- ja asennustöissä

 • Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri

 • Hyvä projektijohtaminen

 • Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut -asiakirjat

 • Turvallisuusmittarit

 • Perehdytys, koulutus ja viestintä

 • Läheltä piti-/vaaratilanne- ja vahinkoilmoitusmenettely

 • Vakuutukset

 • Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen

 • Turvallisuustarkastukset ja muu -valvonta

 • Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus • Erityistä vaaraa aiheuttavien ja lupaa vaativien töiden turvallisuus

 • Pelastus- ja ensiapuvalmius, työterveyshuolto

 • Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu

 • Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa

 • Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa

 • Rakennus- ja asennusprojektien turvallisuustason arviointi ja kehittäminen


Aikataulu

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

9.00 Koulutus alkaa

12:00 Lounastauko (noin 60 min)

16.00 Koulutus päättyy

Taukoja noin 45 minuutin välein
Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi)

Ajankohta: 20.04.2021

Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 20.03.2021 mennessä hintaan 597 euroa / hlö (+ alv 24%). Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Bonus: Ilmoittaudu 05.04.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  Saat WebAkatemian lahjalinkin sähköpostiisi ennen koulutusta.

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!
Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Lähikoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!