Projektin riskienhallinnan käytännöt

Duration: 0.5 days
Course's pricing

Description

Hyvillä riskienhallinnan käytännöillä projektit ongelmat vähenevät tutkimusten mukaan 90%. 

Useimmissa organisaatioissa riskienhallintaan ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota eikä riskienhallinnan käytäntöjä tunneta kuin pinnallisesti. Projektin muuttuvissa tilanteissa riskienhallintaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Muuten projektipäällikön aika kuluu ongelmien selvittelyyn, kriisikokouksiin ja tulipalojen sammutteluun.

Riskienhallinta tulee integroida muihin projektin osa-alueisiin sekä yrityksen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan (Enterprise Risk Management).

Riskienhallintaa ei tule käsitellä erillisenä alueena sillä riskienhallinnan toimenpiteet voivat vaikuttaa paljonkin projektin budjettiin, aikatauluun ja muihin projektin osa-alueisiin. Koska projektit toteuttavat yrityksen strategiaa, projektin riskienhallinta tulee integroida myös yrityksen kokoaisvaltaiseen riskienhallintaan.

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu projektipäälliköille, projekti- ja ohjausryhmän jäsenille sekä muille projketin sidosryhmille jotka osallistuvat projektin riskienhallintaan.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Hannu Blomqvist, hankejohtaja, Codemen Oy.

Hannulla on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä monitoimittajaprojekteja, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hän on myös kehittänyt ERM (Enterprise Risk Management) malleja yrityksille. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa ja on luennoinut aiheesta myös Aalto-Yliopistossa. Hänellä on PMI:n myöntämä projektinhallinnan PMP® –sertifikaatti ja Scrum Master sertifikaatti

Ohjelma

Riskienhallinnan prosessit

  • riskienhallinnan suunnitteleminen
  • riskien tunnistaminen
  • riskien laadullinen analysoiminen
  • riskien numeerinen analysoiminen
  • toimenpiteiden suunnitteleminen
  • riskien ohjaaminen

Riskien raportointi

Projektin riskitaso ja sen laskeminen sekä seuranta

Riskivarausten huomiointi budjetissa ja aikataulussa

Päätöspuu, PERT ja Monte Carlo -menetelmät

Projektin riskienhallinta yrityksen konaisvaltaisessa riskienhallintamallissa

Riskienhallinnan sudenkuopat

Aloitusaika       Lopetusaika
  9:00                   11:45

 

 Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!