Suuri irtisanomis- ja purkamispäivä

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Monipuolisesti ja pintaa syvemmältä individuaaliperusteisista työsuhteen päättämistilanteista! 

Suuri irtisanomis- ja purkamispäivä syventyy monipuolisesti irtisanomiseen ja purkamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Päivän aikana kuullaan tietoisku myös tuoreista lakimuutoksista. Mikä käytännössä muuttuu työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevien muutosten tullessa voimaan?

Irtisanomisen ja purkamisen rajanveto voi olla käytännössä hankalaa. Ajankohtaispäivä tarjoaa kattavan kokonaiskuvan työsuhteen päättämisperusteista:

 • eri perusteiden sisällöstä ja keskinäisestä rajanvedosta
 • häiriköinnistä ja erilaisista työyhteisön häiriöistä päättämisperusteena 
 • irtisanomisen ja purkamisen edellytysten täyttymisen arvioinnista
 • työnantajille koituvista riskeistä liittyen päättämistavan valintaan sekä
 • päättämisriitojen prosessista, kanneajoista ja korvauksista.

Päivän päätteeksi pohditaan eri näkökulmista myös heinäkuun alussa voimaan tulevan työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevan uudistuksen tuomia muutoksia. Miten lakia tulisi tulkita erilaisissa tilanteissa? Mikä itse asiassa muuttuu? Millaisissa tilanteissa pienellä yrityksellä on käytännössä matalampi irtisanomiskynnys kuin isolla? Millaisia haasteita irtisanomissäännöksen muutos aiheuttaa riitaprosessille? Onko asianajossa kiinnitettävä huomioita uusiin asioihin? Vaaditaanko tuomareilta päivitettyä osaamista?

 

Kenelle?

 • HR-asiantuntijoille
 • esimiehille ja muille työnantajan edustajille 
 • työoikeusjuristeille
 • tuomareille
 • julkisille oikeusavustajille
 • muille, jotka tarvitsevat tietoa työlainsäädännön muutoksista.

   

Kouluttajat

Satu Saarensola, OTT, VT, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

Satu Saarensola on pitkän ja monipuolisen kokemuksen tuomioistuintyöskentelystä omaava tuomari, joka on väitellyt vuonna 2017 Turun yliopistossa aiheesta ”Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken.” Työssään käräjätuomarina ja hovioikeudenneuvoksena Saarensola on perehtynyt laaja-alaisesti erilaisiin työoikeudellista osaamista edellyttäviin asioihin. Kokemustaan työoikeudellisista asioista Saarensola on kartuttanut toimiessaan vuodesta 2013 alkaen ensin työtuomioistuimen sivutoimisena varajäsenenä sekä sittemmin vuodesta 2016 alkaen varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Bird & Bird

Osakas, asianajaja Maisa Nikkola johtaa Bird & Birdin Suomen ja Pohjoismaiden työoikeusryhmiä. Maisalla on yli viidentoista vuoden kokemus työoikeuteen liittyvästä neuvonnasta ja työoikeudellisten riitojen ratkaisemisesta. Maisa avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaita laaja-alaisesti kaikissa työoikeudellisissa asioissa. Maisa on keskittynyt praktiikassaan erityisesti työnantajien päivittäiseen työoikeusneuvontaan erilaisissa työelämän asioissa kattaen yritysjärjestelyt ja erilaiset uudelleenjärjestelyt kuten yhteistoimintamenettelyprosessit sekä erimielisyyksien ratkaisemisen. Maisa on myös kysytty ja tunnettu luennoitsija työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Markus Lohi, asianajaja Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen

Asianajaja Markus Lohi työskentelee työ- ja virkaoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorisen palveluksessa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työ- ja virkasuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja hallintotuomioistuimissa.

Alennukset:

Lakimiesliiton jäsenet, Creditan käyttäjät, Edilexin käyttäjät ja julkisen sektorin edustajat saavat Editan juridisista koulutuksista 20 % alennuksen kampanjakoodilla PROETU20Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Irtisanomisen ja purkamisen rajapinnalla

 • Eri perusteiden sisältö ja keskinäinen rajanveto

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

10:20 Tauko

10:30 Häiriköinti ja häiriöt työyhteisössä päättämisperusteena

 • Alkoholi ja muut päihteet

 • Esimiestoiminnan kyseenalaistaminen

 • Sopimaton käyttäytyminen

 • Työajan väärinkäyttö

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

11:30 Lounas

12:30 Irtisanomisen ja purkamisen edellytysten täyttymisen arviointi

 • Käytännön neuvoja tuomareille ja lain soveltajille

 • Mitä kaikkea voi kysyä; mikä jää riitaosapuolten vastuulle?

 • Ajatuksia liittyen perustelujen kirjoittamiseen

Satu Saarensola, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

13:30 Työnantajan riski väärästä päättämistavan valinnasta – neuvoja työnantajalle. Asianajajan näkökulma

 • Käytännön näkökulmia irtisanomis- ja purkuperusteen täyttymiseen

 • Ajatuksia työsuhteen päättämistä koskevan kuulemistilaisuuden merkityksestä

 • Käytännön näkökulmia ja ohjeita

Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Bird & Bird

14:00 Kahvi

14:20 Työsuhteen irtisanominen tai purkaminen henkilöön liittyvistä syistä:

 • Missä tuomioistuimessa riita ratkaistaan?

 • Mitä korvauksia työntekijä voi vaatia, ja missä ajassa hänen on nostettava mahdollinen kanne?

Markus Lohi, asianajaja, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy


15:20 Mikä on muuttunut 1.7. jälkeen? Tietoisku työsopimuksen irtisanomisperustetta koskevasta muutoksesta ja sen tulkinnallisista haasteista

 • Pienen yrityksen matalampi irtisanomiskynnys?

 • Eri tekojen arviointia (luottamuspula, hyvä työilmapiiri jne.)

 • Mikä vaikuttaa erityisen ongelmalliselta?

 • Käytännön vaikutukset irtisanomisista riideltäessä

 • Akateemisen asiantuntijan, asianajajien ja lain soveltajien näkökulmat käytännön avuksi

Jaana Paanetoja, Markus Lohi, Maisa Nikkola, Satu Saarensola

15:55 Koonti ja loppukeskustelu

16:10 Koulutus päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!