Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Längd: 1.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Miten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistussäännökset ovat uudistuneet? Millaiseksi lain tulkintakäytäntö on muodostumassa? Millaista ja miten yleistä on verkossa tapahtuva lasten hyväksikäyttö? Miten nuorten välisiin suhteisiin tulisi suhtautua? Miten lasten kertomusten luotettavuutta arvioidaan?

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistussäännökset ovat jatkuvassa muutoksessa ja säännöksiä ollaan jälleen muuttamassa. 
Yleinen suhtautuminen lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin on ankaroitunut ja julkisuudessa asioiden selvittämistä ja rangaistuskäytäntöä seurataan tarkasti. Myös Korkein oikeus on viime vuosina antanut lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa useita ennakkoratkaisuja. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia käytännön tilanteita ja esitetään niihin soveltuvia ratkaisumalleja.


Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat keskeisimmät muutokset rangaistussäännöksissä?
  • Miten muutokset vaikuttavat oikeuskäytäntöön?
  • Rangaistuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
  • Miten prosessi etenee lapseen kohdistuvan seksuaalirikokset selvittelyssä?
  • Miten kuulla lasta ja arvioida kertomuksen luotettavuutta?
     

Kenelle?

Seminaari on suunnattu erityisesti asianajajille, kuntien lakimiehille ja tuomareille. Siitä hyötyvät myös muut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittelyyn eri vaiheissa osallistuvat tahot, kuten poliisit ja lastensuojelun asiantuntijat.Avbokningsvillkor
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!