Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Miten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistussäännökset ovat uudistuneet? Millaiseksi lain tulkintakäytäntö on muodostumassa? Millaista ja miten yleistä on verkossa tapahtuva lasten hyväksikäyttö? Miten nuorten välisiin suhteisiin tulisi suhtautua? Miten lasten kertomusten luotettavuutta arvioidaan?

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistussäännökset ovat jatkuvassa muutoksessa ja säännöksiä ollaan jälleen muuttamassa. 
Yleinen suhtautuminen lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin on ankaroitunut ja julkisuudessa asioiden selvittämistä ja rangaistuskäytäntöä seurataan tarkasti. Myös Korkein oikeus on viime vuosina antanut lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa useita ennakkoratkaisuja. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia käytännön tilanteita ja esitetään niihin soveltuvia ratkaisumalleja.


Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat keskeisimmät muutokset rangaistussäännöksissä?
 • Miten muutokset vaikuttavat oikeuskäytäntöön?
 • Rangaistuskäytäntö lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
 • Miten prosessi etenee lapseen kohdistuvan seksuaalirikokset selvittelyssä?
 • Miten kuulla lasta ja arvioida kertomuksen luotettavuutta?
   

Kenelle?

Seminaari on suunnattu erityisesti asianajajille, kuntien lakimiehille ja tuomareille. Siitä hyötyvät myös muut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittelyyn eri vaiheissa osallistuvat tahot, kuten poliisit ja lastensuojelun asiantuntijat.8:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9:00 Tervetuloa Edilex Pro –seminaariin!
9:05 Ajankohtaista lainsäädäntöä

 • Uudistuksen taustat, syyt ja muutokset

 • Muita ajankohtaisia hankkeita

Timo Ojala, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

9:30 Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

 • Rangaistavien tekojen arviointia ja tyypillisiä tilanteita

 • Mitkä rikoslain rangaistussäännökset voivat tulla kysymykseen lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

 • Tulkintakysymykset

Timo Ojala, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

10:15 Tauko

10:30 Rangaistussäännökset ja -käytännöt

 • Oikeuskäytännön arviointia ja lakimuutosten vaikutus tulkintakäytäntöön

 • Rangaistuskäytäntö

 • Korvauskäytäntö

Timo Ojala, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

11:45 Lounas
12:45 Verkossa tapahtuva lasten hyväksikäyttö

 • Mitä on lasten hyväksikäyttö verkossa?

 • Ilmiön laajuus

 • Poliisin rooli ja keinot selvitystyössä

Saara Asmundela, rikoskomisario, seksuaalirikostutkintaryhmän tutkinnanjohtaja, Helsingin poliisilaitos

13:40 Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset syyttäjän näkökulmasta

 • syyttäjän rooli lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten käsittelyssä

 • millaisia tapauksia syyttäjät tänä päivänä käsittelevät

 • haasteet syyttäjän työssä

 • millaisia ratkaisuvaihtoehtoja syyttäjällä on

Leena Koivuniemi, kihlakunnansyyttäjä, Sisä-Suomen syyttäjänvirasto

14:30 Kahvitauko

14:45 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ilmiönä sekä hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen

 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen esiintyvyys

 • rikostutkintaprosessi

 • hypoteesitestaus, lapsen kuuleminen ja luotettavuuden arviointi

Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti (HY), tutkija (Åbo Akademi), psykologi, HUS, Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö

15:50 Seminaarin koonti ja loppukeskustelu 
16:00 Seminaari päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!