Datan visualisointi ja analysointi koulutus

Kesto: 8 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus:

Kattava kattaus erilaisiin datan tyyppeihin ja datajoukkoihin, niiden visualisointiin ja analysointiin, lähtien perusteista aina hyvin pitkälle tehokkaisiin tilastomatemaattisiin edistyneisiin menetelmiin.

Etukäteisvaatimukset:

Hyvä ymmärrys matematiikasta.

Kohderyhmä:

Kaikki, jotka ovat kiinnostuneet tietämään mitatun / kerätyn datan perusteella, mikä on todellinen nykytila prosesseissa ja vertaamaan sitä muihin. Sekä havaitsemaan missä mättää ja jos mättää, miten datan analyysit auttavat löytämään parannettavat kohteet.

Hyödyt:

Pystyt ymmärtämään ja hyödyntämään dataa oikeaoppisesti, kun raakadata muuntuu informaatioksi, visuaaliseksi ja tiedoksi, jonka perusteella on hyvä tehdä tarpeellisia oikeita päätöksiä

Sisältö:

Datan kerääminen, näytteenotto ja otoksen koon vaikutukset, raakadatan tärkeys analyyseissa ja päätöksenteossa

Johdatus data analytiikkaan ja hajontaan, standardi- poikkeama ja standardi- normaali jakaumakäyrän hyödyntäminen tuotoksen vikatiheyden ennustamisessa

Datan analysointi menetelmät kolmella eri tavalla: Käytännön näkökulmasta, visualisoimalla, analyyttisesti

Varianssianalyysin (ANOVA) hyödyntämien

Aikasarjadata ja tilastollinen prosessinohjaus (SPC), prosessin ennustettavuuden määrittäminen

Syväluotaus regressioanalyysiin

· Yksinkertainen lineaarinen regressio

· Lineaarinen monimuuttuja regressio, mukana regressio analyysin diagnosointi.

o Harhalukemat (Outliers), Suuri vipuvoima (High leverage), Voimakkaasti vaikuttavat havainnot (Influential observations) (CooksD), Jäännökset (Residuals), Ennusteen laatu / kyky (Prediction quality / capability), Multikollineaarisuus, Varianssin inflaatiotekijät (VIF)

Best subsets regression

· Mallows Cp statistiikka

Epälineaarinen regression

Binary Logistic Regression

· Saadaksemme välähdyksen taustalla olevasta teoriasta meidän pitäisi tutustua lyhyesti tiettyyn matematiikkaan kuten: Gamma Function, Logit Function, Probit Function ja Matriisi Algebran (Matrix Algebra) elementteihin

Data analyysit: Monimuuttuja - ja aikariippuvaisten variaatiokomponenttien tutkimuksetNormaalisti jakautuneen datan hypoteesitestaukset

· Keskiarvojen testaus

· Varianssien testaus

Ei-normaalisti jakautuneen datan hypoteesitestaus

Ei-parametrinen testaus

Attribuuttidatan hypoteesitestaus

· Kontingenssi taulukot ja Chi-Square testit

Täysfaktori kokeilut ja niiden tulosten datan analyysit (Full Factorial Design of Experimenst, DOEs)

Osa-muuttuja kokeilut ja niiden tulosten datan analyysit (Fractional Factorials Design of Experiments, DOEs)

Datan analyysien vaste pinta metodologia (Surface Response Methodology) suunnitelluissa koesarjoissa.

Taguchi Designs

Split-Plot and Split-Split-Plot Designs

Markkinointiin liittyvät datan analyysimenetelmät

· Market Segmentation

· Discriminant Analysis

· Factor Analysis

· Conjoint Analysis

Koulutuskokonaisuus on mahdollista ostaa moduuleittain.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
05.03.2019
09:00
16:00
12.03.2019
09:00
16:00
19.03.2019
09:00
16:00
26.03.2019
09:00
16:00
02.04.2019
09:00
16:00
05.04.2019
09:00
16:00
10.04.2019
09:00
16:00
16.04.2019
09:00
16:00

Koulutuksessa käytetään osallistujan omaa tietokonetta. 

Tarjoilut ovat omakustanteisia.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!