WINWIN neuvottelutaito® 2-päiväinen valmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
WINWIN neuvottelutaito® 2-päiväinen valmennus, ei tenttiä
1 Kpl
WINWIN neuvottelutaito® 2-päiväinen valmennus (2 pv), 30.03.2020
1190 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 071,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

WINWIN neuvottelutaito® on Completon valmennusmenetelmä, jolla on valmennettu tuhansia neuvottelijoita Suomessa ja kansainvälisesti. WINWIN neuvottelutaito® tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin, että myös vastapuoli kokee voittavansa. WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin. Vahva neuvottelutaito on osaavan henkilöstön strateginen menestystekijä ja välttämätön käytännön taito. Tämä valmennus on konkreettinen ja käytännönläheinen ja kukin valmennettava valmistautuu omiin neuvottelutilanteisiinsa saaden niiden onnistuneeseen läpivientiin työkaluja.

Paremmilla neuvottelutaidoilla saat tuloksia aikaiseksi

Neuvottelutaito on ehkä tärkein taito työelämässä tänä päivänä ammattitaidon lisäksi. Neuvottelet joka päivä. Oletko taitava neuvottelija, joka osaa neuvotella kohti hyvää luottamusta saaden toiset puolelleen ja asiat kohdalleen? Osaatko näissä tilanteissa havainnoida vastapuolta ja kuinka asiasi etenee vai viekö keskustelu mennessään? Joskus normaalissa palaveritilanteessakin neuvottelet ja saatat tarvita näihin tilanteisiin konkreettisia vinkkejä. Saat WINWIN neuvotteluvalmennuksesta varmuutta kaikenlaisiin neuvottelutilanteisiin vaativista kansainvälisistä neuvotteluista organisaation sisäisiin neuvotteluihin.

 • Osaat suunnitella koko neuvottelun kulun, miten viet asioita keskustelun kautta ja tavoitteellisesti
 • Osaat rakentaa punaisen langan koko neuvottelun etenemiselle, tiedät mitä sanot, niin että viestisi vakuuttaa
 • Osaat johtaa neuvottelua hyvin rakennetuin kysymyksin ja argumentoida ehdotuksesi uskottavasti
 • Saat aikaan rakentavan ja asioihin keskittyvän vuorovaikutuksen
 • Vältät joutumasta pattitilanteisiin ja ja tiedät miten luovitaan tiukasta paikasta ulos luottamus säilyttäen
 • Huomaat milloin neuvottelussa on meneillään peli ja osaat luovia sieltä ulos
 • Opit johtamaan neuvottelua joko haastaen vastapuolta tai synnyttäen hyvää ilmapiiriä koko neuvottelevaan ryhmään

Kohderyhmä

Kaikille jotka haluavat tehoa irti erilaisista neuvotteluista, kuten sopimusneuvotteluista, myyntineuvotteluista, ostoneuvotteluista, sisäisistä neuvotteluista tai vaativista kumppanineuvotteluista.

 • Toimitusjohtajille
 • Sopimusneuvottelijoille
 • Organisaatioiden sisäisiä neuvotteluja vetäville henkilöille
 • Myynnissa toimiville
 • Hankinta- ja ostotoimelle
 • Asiakasvastaaville asiantuntijatehtävissä


Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
30.03.202009:0016:30
31.03.202009:0016:30

Valmennuksen sisältö

Ilmoittautuminen ja aamukahvit klo 8.30, valmennus 9.00 - 16.30.

Ensimmäinen päivä

 • Vahvan neuvottelijan WINWIN mindset ja vuorovaikutuksen lainalaisuudet
  • WINWIN neuvottelutaito tarkoittaa omien tavoitteiden saavuttamista niin että myös vastapuoli kokee voittavansa
  • WINWIN mindset – olemme vaikuttamassa neuvottelemalla toisten mielipiteisiin
  • Tavoitteellinen vuorovaikutus neuvottelijan työkaluna
  • Sopimukset syntyvät ihmisten välillä, vasta toiseksi asioiden välillä
   • Inhimillisen vuorovaikutuksen elementit neuvottelutilanteissa
   • Arvot ja asenteet taustavaikuttajina
  • Harjoitus omasta vuorovaikutustyylistä
 • Neuvotteluun valmistautuminen, strategia ja taktiikat
  • Sopimukset syntyvät ihmisten välillä, vasta toiseksi asioiden välillä
  • Neuvottelustrategian rakentaminen
   • Strategian rakentaminen tulevaan neuvotteluprosessiin tai yhdenkertaiseen neuvotteluun
  • Neuvottelutaktiikoita
   • Tavallisimmat taktiikat (kansainvälisissä) neuvottelutilanteissa
   • Edut ja haitat taktiikoiden käytöstä
  • Onnistunut neuvottelu vaativassa tilanteessa
   • Vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden lisääminen
   • Keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
   • Mukanaolijoiden motivaation ja sitoutumisen aikaansaaminen
  • Tavoitteiden asettaminen neuvotteluihin
  • Vastapuolen analyysi
   • Vastapuolen strategia, taktiikat, tavoitteet, henkilöt
  • Neuvottelutiimin valmistautuminen vastapuolen ohjaamiseen ja neuvottelun tavoitteen saavuttamiseen
  • Luottamuksellisten suhteiden syventäminen, lujittaminen ja lojaaliuden ylläpito
 • Completo DISC -käyttäytymistyylit neuvottelijan työkaluna
  • Käyttäytymistyylit DISC-mallin mukaan
  • Completo DISC henkilökohtainen neuvottelutaidon profiili sekä purku
  • DISC-käyttäytymistyylit käytännön työvälineinä
   • Millainen on kunkin tyylin vastapuoli neuvottelutilanteessa
   • Priorisointi ja asioiden näkemys- ja painotuserot tyyleittäin
   • Miten käytät ihmistuntemustasi ja käyttäytymistyylejä hyvän neuvottelun tai yhteistyön käytännön työvälineenä
   • Vuorovaikutus ja kommunikaatio kohdalleen eri tyylien kanssa
  • Harjoituksia
 • Oman toimintatavan mukauttaminen
  • Käyttäytymisen mukauttamisen hyödyt ja karikot
  • Miten valmistautua toisten tyyliin versus oma käyttäytymistyyli
  • Hyödyt tyylien hallinnasta neuvottelutilanteessa
   • Oman DISC-käyttäytymistyylin sovittaminen neuvottelutapahtumaan
   • Joustavuus, taitoa luovia tilanteessa omista tavoitteista tinkimättä
  • Tilanneherkkyys ja tilannehallinta – kuinka pysyt selkeänä täydessä vauhdissa

Toinen päivä

 • Järjestelmällinen neuvotteluprosessi
  • Tietoinen ja järjestelmällinen neuvottelun ohjaaminen
  • Neuvottelutapahtuma ja neuvotteluprosessi
   • Neuvottelutapahtuman vaiheet avauksesta päätökseen
  • Neuvotteluprosessi
   • Pitkän ja monimutkaisen neuvottelun vaiheet
   • Neuvottelun viestintätyökalut ja kanavat eri neuvottelun vaiheissa
  • Vastaväitteiden käsittely
   • Miten kohdata ja ylittää jonnistuneesti hankalatkin vastaväitteet
   • Kuinka taklata ei-vastaus
  • Perustelu- tai puolustelukierre ja siitä ulos pääseminen
   • Vastaneuvottelijan puolelleen voittaminen
  • Case-harjoituksia aidoista osallistujien neuvottelutilanteista
  • Suoraa ja rakentavaa palautetta valmentajalta
 • Tunne eri tyylisten toimintalogiikka ja päätöksentekotapa
  • Vastapuolten profilointi DISC-tyyleihin
   • Vastapuolen (neuvotteluryhmän) tyylien hallitseminen neuvottelutilanteessa
  • Eri tyylisten ihmisten asioiden käsittelyntavan tarve neuvottelun vaiheiden edetessä
   • Kuinka motivoit eri tyylisiä neuvottelutilanteessa
   • Mikä on kunkin tyylisen logiikka, kuinka siis kannattaa edetä
  • Eri tyylisten ihmisten asioiden priorisointi ja päätöksentekomallit
   • Ryhmän tyylien hallitseminen neuvottelutilanteessa
   • Miten valmistaudut vastapuolen tyyliin kontra oma käyttäytymistyyli
  • Uusien vastapuolten nopea profilointi
  • Harjoituksia
 • Luottamuksen rakentaminen ja ylläpito
  • Miten luottamus syntyy? Ja miten se vahvistuu?
  • Miten luottamus menetetään? Voiko menetetyn luottamuksen rakentaa uudelleen?
  • Luottamuksen osa-alueet, niiden rakentaminen ja ylläpito
   • Avoimuus, suoruus, uskottavuus ja hyväksyvyys
  • Luottamuksen vahvistaminen eri DISC-tyylien kanssa
  • Luottamusharjoituksia
 • Taitava kommunikointi, neuvottelun ohjaaminen kysymyksin ja argumentein
  • Kommunikointi ja keskustelu – neuvottelun työkalut
  • Tavoitteellinen keskustelun ohjaaminen
   • Vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden lisääminen
   • Keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
   • Mukanaolijoiden motivaation ja sitoutumisen aikaansaaminen
  • Sanaton viestintä osana neuvottelua
  • Miten ohjaan neuvottelutilannetta kysymyksin ja saavutan vastapuolen sitoutumisen tavoitteisiini
   • Kysymysten rakentaminen – rautalankamalli kysymyksille
   • Avoimet, suljetut ja asiaa syventävät kysymykset
   • Kysy oikeita kysymyksiä DISC-tyylisiltä
  • Vaikuttavuutta hyvin valituilla argumenteilla
   • Argumentointi on vakuuttavaa ja vaikuttavaa perustelua
   • Vastapuolen hyötyjen kautta argumentoidaan vastapuolelle tärkeistä asioista
   • DISC-tyyleille oikeat argumentit
 • Haasteelliset neuvottelutilanteet
  • Tunnista neuvottelun pelit – kova peli, likainen peli, win-win peli ja muut
  • Jännitteisen, tunnepitoisen tai haastavan neuvottelutilanteen käsittely onnistuneesti
   • Hankalan tunnelman ja jännitteen purkaminen
   • Joustavuus, mutta ei periksi antaminen
  • Pattitilanteesta ulos
   • Miksi jouduimme pattitilanteisiin ja kuinka ne ratkaista
  • Harjoituksia
 • Vaikuttaminen ja valta neuvottelussa
  • Vaikuttavuus ja vaikuttamisen keinot
   • Kuinka kehittää omaa persoonallista tyyliä
   • Miten saavutat henkisen auktoriteetin neuvottelutilanteessa
   • Miten käytän epäsuoraa valtaa
  • Vallan osoittimet
   • Millä viestit valtaa ja voimaa
   • Mikä kertoo toiselle altavastaajuudesta
 • Psykologiset tekijät neuvottelun onnistumisessa
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!