CxO Vaikutusvoima™ -koulutus - löydät omat vakuuttavan innostajan taitosi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
CxO Vaikutusvoima™ -koulutus, ei tenttiä
1 Kpl
CxO Vaikutusvoima™ -koulutus (1 pv), 21.08.2018
870,00 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 739,50€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Autamme sinua löytämään ja tuplaamaan oman luontaisen vaikutusvoimasi.

Tiedät miltä tuntuu, kun vaikuttava henkilö astuu huoneeseen. Hänet koetaan vakuuttavana ja hän saa sanomansa perille. Muut pysähtyvät kuuntelemaan hänen ajatuksiaan ja pyrkivät löytämään hänen ideoidensa parhaat puolet tukien niitä. Läsnäolijat innostuvat hänen esittämistään asioista, jotka lähtevät etenemään hänen haluamaansa suuntaan. Tämä vaikutusvoimainen voit olla sinä. Tiimisi innostuu, esimiehesi kiinnostuu, johtoryhmä vakuuttuu.

Vakuuttamis- ja vaikuttamistaidot ovat keskeinen menestystekijä kaikissa vuorovaikutustehtävissä. Tiedostavalla harjoittelulla voit ratkaisevasti parantaa näitä taitojasi. Kykenet kasvattamaan vaikutusvoimaasi omiin luontaisiin ominaisuuksiisi pohjautuen.

Miksi sinun kannattaa kiinnostua vaikutusvoimastasi?

 • Oman vakuuttavuutesi ydin kirkastuu, mikä kasvattaa varmuuttasi ja rauhallisuuttasi
 • Kykenet tuomaan osaamisesi ja ajatuksesi vahvemmin esille ja sinua kuunnellaan
 • Saat muut luottamaan tärkeänä pitämääsi; muut tukevat sinua ja saatte tuloksia aikaan
 • Sinut koetaan läsnäolevana ja aidompana, mikä syventää vuorovaikutustasi ja luottamusta työyhteisössä
 • Kun tiedät, miten voit kehittää vaikutusvoimaasi, voit harjoituttaa itsesi erottuvalle tasolle; tämä hyöty kulkee mukanasi koko loppuelämäsi

Vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot on usein mielletty synnynnäisiksi ominaisuuksiksi. Käsitteeseen karisma on liittynyt ajatus kokonaisuudesta, josta on vaikea saada otetta. Turha itsekorostus tai negatiivinen manipulointi ovat esimerkkejä aiheeseen liitetyistä mielleyhtymistä. Ei ihme, että kiinnostus näiden taitojen kehittämiseen on ollut vähäistä.

Silti… ihmisten välinen vuorovaikutus on kilpailukyvyn dynamo. Ajatuksensa, näkökulmansa, suunnitelmansa ja kannustuksensa vakuuttavasti ja innostavasti esiin tuovat henkilöt sekä heidän kykynsä yhteistyöhön ovat kasvun elinehto. Innostavien vakuuttamistaitojen harjoittelun tulisikin olla jo velvollisuus. Vähintäänkin tehtävissä, joissa johtaminen ja vaikuttaminen ovat toimen tarkoitus.

Vaikutusvoimasi kasvaa tietoisella, oikein kohdistetulla harjoittelulla, kun päätät ryhtyä toimeen

Koska positiiviset vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot ovat työelämässä aivan keskeisiä, olemme luoneet niiden yhteiselle ilmentymälle oman, kuvaavan termin: vaikutusvoima. Jotta tätä kokonaisuutta voidaan tarkastella ja kehittää systemaattisesti, olemme luoneet vaikutusvoimasta mallin, jossa kahdeksan vaikutusvoimaulottuvuutta jakautuen 30 ominaisuuteen muodostaa kokonaisvaikutuksen. Malli on ainutlaatuinen.

Vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot ovat yllättävän ilmeisiä, kun tiedostat ne. Kasvanut vaikutusvoimasi muodostuu joukosta ominaisuuksia ja taitoja, joista osa vaatii sinulta vain oivalluksen ja osan olet omaan persoonaasi pohjautuen harjoitellut itsellesi luontevaksi.

Oppimistyylisi huomioiva monimuotokoulutus varmistaa sen, että lähdet eteenpäin välittömästi vaikuttavampana ja harjoitteluun motivoituneena

Vaikutusvoiman selkeä mallinnus ja koulutuksen pedagoginen kokonaisuus lisäävät luottamustasi vakuuttavuuteesi, antavat välittömästi käyttöön otettavia keinoja vaikutusvoimasi lisäämiseen sekä herättävät motivaation taitojesi harjoitteluun. Tiivis päivän mittainen koulutus antaa sinulle

 • kattavan käsityksen, mitä vaikutusvoima on ja mihin sitä voit käyttää
 • ymmärryksen, miten oma vaikutusvoimasi ilmenee ja miten voit kehittää sitä
 • palautetta, jonka avulla voit saada aikaan välittömiä ja huomattavia vaikutuksia
 • harjoitteita ja motivaatiota vaikutusvoimasi itsenäiseen kehittämiseen

Koulutukseen tuotamme ja avaamme sinulle henkilökohtaisen CxO vaikutusvoima™ -profiilin. Profiili osoittaa vaikutusvoimaasi vahvistavat sekä heikentävät asiat. Nämä peilautuvat itsearvioosi, saamaasi 360-palautteeseen sekä tuhansien profiilien dataan. Vaikutusvoimaprofiilisi avulla hahmotat, mistä kehittymisesi kannattaa aloittaa.

CxO vaikutusvoima™ -peli varmistaa oppimistasi kokemuksellisesti. Pelin avulla jokainen harjaannuttaa havainnointikykyään sekä saa ja antaa palautetta toistensa vakuuttavuudesta. Kouluttajat antavat sinulle perusteltuja havaintoja vaikutusvoimasi ilmenemisestä pitkin päivää.

Koulutusryhmät pidetään pieninä, jolloin havainnointi ja henkilökohtainen palaute ovat mahdollisia. Vuorovaikutus, keskustelu ja tekeminen ovat tärkeässä roolissa. Positiivinen henki ja kannustus leimaavat työskentelyä. Päivän aikana jokainen koostaa omaa harjoituspäiväkirjaansa, mikä varmistaa sen, että syntyneet oivallukset jäävät elämään.

Vaikutusvoimaprofiili kahdeksan ulottuvuuden mukaan

 

 

Todellisesta asiakastarpeesta alkunsa saanut kokonaisuus on osoittanut toimivuutensa

“Suuren yrityksen tietohallintojohtaja antoi mentorointitoimeksiannossaan CxO:lle tärkeäksi tavoitteeksi oman vakuuttavuutensa parantamisen. Hän oli turhautunut siitä, että ei saanut muita mukaan näkemyksiinsä. Tästä lähti liikkeelle perusteellinen vaikutusvoimaan perehtyminen. Tärkeää oli tiedostaa tarve. Taustalla mainittakoon, että mentorointi tuotti tulosta ja tänä päivänä kyseinen henkilö johtaa menestyvää pörssiyritystä.”

Pidämme huolta siitä, että:

 • opit havainnoimaan ja harjoittelemaan vaikuttamistaitojasi, mikä avaa uuden huippukiinnostavan ulottuvuuden ajatteluusi ja elämääsi
 • tunnet vaikutusvoimasi hyödyt, vahvuudet sekä kehittämiskohteet ja taitojasi kehittävä harjoittelu tuntuu innostavalta ja luontevalta
 • vakuuttavuutesi ja vaikuttavuutesi kehittyvät siten, että ympäristösi huomaa sen

Seitsemän vuoden systemaattinen kehitystyö ja soveltaminen ovat jalostaneet CxO vaikutusvoima™ -konseptin asiakkaiden kiittämäksi, todistetusti toimivaksi menetelmäksi vaikutusvoiman kehittämisessä. Koulutukseen osallistuneet ovat kertoneet erityisesti päivän vuorovaikutteisuuden, keskustelujen ja itse tekemisen sekä niiden tuottamien oivallusten hyödyllisyydestä. Kolmen viimeisimmän koulutuksen palautteista laskettu arvosana koulutuskokonaisuudelle on 4,6 (asteikolla 1–5). Positiivinen innostus on ollut käsin kosketeltavaa sekä palautelomakkeista luettavissa.

Kyseessä on paljon enemmän kuin pelkkä esiintymis- tai puhetaidon kurssi. Toki nekin ovat hyödyllisiä, jos ne rakennetaan vaikutusvoimaprofiilisi tuntien. Olemme niin varmoja koulutuksemme toimivuudesta, että lupaamme vaikuttavuustakuun: palautamme kurssimaksusi, jos et ole tyytyväinen koulutukseen.

Loistava ja innostava päivä vaikutusvoiman ytimeen ja sen kasvattamiseen.

Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, M-Files, vuoden nuori johtaja 2016

Koulutus antoi eväitä johtamiseen, kouluttamiseen ja esiintymiseen. Hyvä sisältö ja lämmin, luottamuksellinen tunnelma kohtasivat tässä koulutuspäivässä.

Viivi Lehto-Peltomäki, design manager, toimitusjohtaja, Musta Design Oy

Vaikutusvoiman merkitys kasvaa jatkuvasti työelämässä. Johtajana, esimiehenä, projektiorganisaatiossa, verkostomaisessa toiminnassa tai missä tahansa vuorovaikutustehtävässä tarvitset asiaosaamisesi rinnalle erinomaiset vuorovaikutustaidot. Saat oman osaamisesi näkyviin, muutkin innostumaan ja yhteistyön tuottamaan. Voit saada jo päivässä näkyviä muutoksia aikaan, mutta mestariksi kehityt vuosien mittaan. Systemaattinen vaikutusvoiman kehittäminen on vielä varsin uutta, joten sinun on mahdollista nostaa itsesi erottuvalle tasolle. Mitä aiemmin lähdet matkaan, sitä pikemmin olet perillä. Aloita siis nyt.

Kouluttaja

Toni Hinkka on auttanut tuhansia ihmisiä kehittämään oma vakuuttavuuttaan toimitusjohtajista yhteiskunnallisiin vaikuttajiin, esiintyjiin, huippumyyjiin ja opettajiin. Hän on kollegoineen kehittänyt vaikuttavuuteen liittyviä menetelmiä vuodesta 2010 lähtien. Toni toimii CxO Professional Oy:n toimitusjohtajana, johtamisen ammattimentorina ja suomalaisen johtamisen parantamisen puolestapuhujana

 

PS 1

Vaikutusvoima ei ole mitään päälle liimattua, se lähtee aidosti sinusta itsestäsi. Tulet vakuuttavammaksi versioksi omasta itsestäsi. Huomaat itsessäsi konkreettisia muutoksia jo päivän koulutuksen jälkeen. Saat välittömän palautteen kouluttajalta ja muilta kurssilaisilta. Tämä on mahdollista, koska osallistujamäärä on rajattu ja koulutuksessa vallitsee syvän luottamuksen ilmapiiri.

PS 2

Kurssin anti on hintaluokassaan mittava: saat teorian, profiilit ja niiden avaamisen, käytännön pelillistetyn harjoittelun, esiintymisen pikaklinikan sekä henkilökohtaista palautetta ja ohjausta motivaatiotasi tukevassa kannustavassa ympäristössä. Energiatasostasi huolehditaan päivän ateriatarjoiluilla.

PS 3

Vaikutusvoima-konsepti on CxO Professional Oy:n kehittämä ja omistama ainutlaatuinen kokonaisuus. Samanlaista koulutuskokonaisuutta et muualta saa. Profiili tuottaa selkeän henkilökohtaisen palautteen ja kehittämisen pohjan. Vaikutusvoima-peli havainnollistaa vaikuttavuutta ja harjoittelua käytännössä. Kouluttajilla on pitkäaikainen kokemus konseptin kehittämisessä ja kouluttamisessa. Asiakastyytyväisyys koulutukseen on erittäin korkea.

 

 Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
25.08.2018
09:00
17:00

Koulutuspäivän agenda

8.45   Aamukahvi ja aamiaissämpylä

9.00   Aloitus, orientaatio, vaikutusvoimamalli ja sen ulottuvuudet, CxO vaikutusvoima™ -profiilien avaaminen ja kehittämisalueiden valinta

12.00 Monipuolinen buffet-lounas

12:45 Vaikutusvoiman ilmentämisen ja havainnoinnin harjoittelu CxO Vaikutusvoima™ -pelin avulla

14.00 Iltapäiväkahvit

14.15 Esiintymisen pikaklinikka, vakuuttavan puhetaidon kaava, keskustelu osallistujien ja kouluttajan havainnoista, kertaus ja palaute

17.00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!