Extended DISC® - 2-päiväinen sertifiointikoulutus

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Tehokas vipuvarsi organisaation kehittämistyöhön

Käytännönläheisessä valmennuksessamme sertifioimme hyödyntämään DISC-menetelmää, käyttämään Extended DISC® -työkalua sekä tulkitsemaan sen avulla luotavia monipuolisia ja räätälöitäviä yksilö-, pari-, ja tiimiraportteja, jotka puretaan aina huolellisesti vastaanottajien kanssa.

Sertifiointimme tuo merkittävän lisäarvon valmennuksiin, organisaatioiden kehittämiseen, sekä rekrytointiin. Kouluttajat, valmentajat, coachit, fasilitaattorit, konsultit, johtajat, esimiehet ja HR-ammattilaiset hyötyvät siitä myös oman ammattitaitonsa kehittämisessä sekä hyödyntäessään sitä asiakkaittensa kanssa.

Kattavat oheismateriaalit ovat käytettävissäsi vapaasti sertifioiduttuasi. Ne tukevat sinua jatko-opinnoissasi ja antiin voit palata aina kohdatessasi uusia tilanteita, joihin soveltaa DISC-tietämystäsi. Sertifioinnin jälkeen saat tarvitsemasi tuen työkalun käyttöönottoon.

Extended DISC® sertifiointikoulutuksesta saat

Diplomin, kurssin teoriamateriaalin, oman käyttäjätunnuksen raporttien tekemistä varten, 5 ilmaista raporttia. Vaihtoehtoisesti raportit saa suoraan pdf:nä Completolta.

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Opit soveltamaan Extended DISC® -työkalua itsesi ja muiden kehittämisessä
 • Käytännönläheinen viitekehys ohjaa kehittämistä erilaisten ihmisten vahvuuksista käsin
 • DISC-osaaminen integroituu luontaiseksi osaksi omaa työtä
 • DISC-viitekehys toimii mm. johtamisen, myynnin, asiakaspalvelun ja rekrytoinnin kehittämisessä
 • Saat erinomaisen työkalun Team Buildingiin
 • Saat käyttöösi maailman edistyneimmät, räätälöitävät Extended DISC® -raportit
 • Valmentajalle monikäyttöinen ja mukautettava työkalu, jota voi käyttää itse sekä opettaa asiakkailleen

Kohderyhmä

HR-ammattilaisille, valmentajille, coacheille, rekrytoijille, esimiehille, ja työyhteisössä muiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan tai pyydä tarjousta yrityskohtaisesta valmennuksesta!Valmennuksen sisältö

Valmennus klo 9.00 - 15.00.

Ensimmäinen valmennuspäivä

 • Käyttäytyminen ja käyttäytymistyylit Extended DISC teoria
  • Erilaisuus voimavarana ja erilaisuuden hyödyntäminen
  • Neljän käyttäytymistyylin ominaisuudet
  • DISC – tyylien tunnistaminen
  • DISC – tyylit käytännön vuorovaikutuksen päivittäisinä työkaluina
 • Extended DISC® henkilökohtainen raportti
  • Henkilökohtainen raporttisi ja sen tulkinta: myönteistä palautetta omasta käyttäytymistyylistä käytännönläheisellä tavalla
  • Yhteenveto raportin pohjalta omasta tyylistäsi
 • Extended DISC® pintaa syvemmältä
  • Eri tyylien kommunkointitavat
  • Eri tyylit yhteistyössä
  • Priorisointitapa, motivoituminen
  • Esimerkkejä DISC – tyylisestä toimintatavasta eri tilanteissa
 • Extended DISC® raportin tulkinta
  • Raportin osa-alueiden jäsennys ja tarkastelu
  • Profiilikäyrien Extended DISC Profiilien tulkinta
  • Extended DISC Timantin tulkinta
  • Extended DISC Ympyrän tulkinta
  • Työnkuva -osioiden tulkinta
 • Soveltamisharjoituksia

Välitöitä: Extended DISC® soveltaminen omaan työhön, raporttien tulkintaa

Toinen valmennuspäivä

 • Extended DISC® teoriatesti
  • Teoria – tyylien tunnistamistehtäviä
  • DISC – palapeli
 • Extended DISC® malli konsultoinnin ja mallintamisen välineenä
  • Kuinka tunnistaa minkä tyylisiä ihmisiä yritys tarvitsee
  • Kuinka tunnistaa miten kehitetään puuttuvia käyttäytymisen kompetensseja
 • Extended DISC® ja ryhmäkulttuurit
  • Ryhmäkulttuurit DISC:n mukaan
  • Erilaisten ryhmien vahvuudet ja kehittämisalueet
  • Ryhmän arvioinnin hyödyt tiimien kehittämisessä
 • Extended DISC® raporttien ominaisuudet ja sovellusalueet
  • Kuinka raportti rakentuu, mitkä ovat räätälöitävien raporttien rajattomat mahdollisuudet
  • Erilaiset raporttityypit, yksilörapotti, pariraportti, ryhmäraportti
  • Extended DISC erilaisten valmennusten työkaluna (käytännön sisältömalleja)
  • Extended DISC rekrytoinnin työkaluna
  • HR-ammattilaisen Extended DISCin sovellusmahdollisuudet
 • Extended DISC® validiteetti
  • Validointiraportin katsaus
  • Extended DISC® tyylien jakaumat eri maissa
 • Yhteeveto ja seuraavat askeleet
  • Yhteenveto DISC teoria ja soveltaminen
  • Coaching session tavoitteiden määrittely ja sopiminen
 • Valmennuksen päätös
 • Henkilökohtainen coaching sessio, valmennuspäivien jälkeen
  • Henkilökohtainen coaching f2f tai online
  • Aiheina esimerkiksi teettämiesi raporttien tulkinta yhdessä
  • DISC-teorian syventäminen
  • DISCin soveltaminen kehittämiseen omassa organisaatiossasi
  • Sinun henkilökohtainen oma aihe, esim. henkilökohtainen kehittyminen

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!