Oikein toimimisen kulttuuri

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: online
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

Vastuullisuus  on tekoja, ei sanoja

Vastuullisuus ei ole pelkästään kilpailuetu, vaan elinehto tulevaisuudenkestävälle organisaatiolle. Organisaation vastuullisuuden ytimessä ovat eettisesti kestävä toimintakulttuuri ja sen vaalimiseksi rakennetut yhteiset pelisäännöt eli Code of Conduct. Yhä useampi yritys laatii ja julkaisee eettiset periaatteet ohjenuoraksi henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mutta miten yritykset käytännössä varmistavat, että ne toteutuvat arjen toiminnassa ja päätöksenteossa?

Tässä valmennuksessa keskitytään kahteen avainkysymykseen eettisesti kestävän työkulttuurin ja liiketoiminnan rakentamisessa:

1) Miten eettiset periaatteet organisaatiollesi laaditaan? Mitä tulee ottaa huomioon kun periaatteita tunnistetaan ja kirjataan ylös? Miten osallistaa henkilöstö ja sidosryhmät mukaan? Miten julkistaa, jalkauttaa ja kommunikoida periaatteet onnistuneesti? Miten saada henkilöstö kokemaan ne osaksi kaikkea tekemistä?

2) Miten käytännössä varmistetaan, että arki ja yrityskulttuuri ovat linjassa virallisten eettisten arvojen ja periaatteiden kanssa? Mitkä ovat tyypillisimmät sudenkuopat, jotka altistavat kulttuurin murenemiselle? Miten edistetään psykologisen turvallisuuden tunnetta? Miten eettisyyden toteutumista voidaan mitata ja miten rakennetaan kanavat ja prosessit eettisten huolenaiheiden ilmaisulle? Miten yritysten ja kuntien tulisi huomioida 2021 lopussa voimaan astuva ns. EU whistleblowing-direktiivi?

Tässä valmennuksessa opit rakentamaan yrityksellesi eettiset periaatteet merkityksellisellä tavalla. Opit myös, miksi yritykset tyypillisesti onnistuvat tai epäonnistuvat määrittelemiensä eettisten arvojen mukaan elämisessä. Valmennuksessa saat kokonaiskäsityksen eettisen liiketoiminnan alle lukeutuvista yleisimmistä teemoista ja riskeistä. Valmennuksessa keskitytään pohtimaan teemaa erityisesti yrityskulttuurin näkökulmasta: Jos viralliset eettiset arvot eivät heijastu todellisessa yrityskulttuurissa, eivät ne myöskään suojaa yritystä, työnantajamielikuvaa tai työntekijäkokemusta tarkoitetulla tavalla.

Innostava valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ja runsaasti esimerkkejä eettisten periaatteiden jalkauttamistyöhön sekä niiden toteutumisen arvioimiseen ja mittaamiseen. Valmennuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen sparrailuun (15min) oman organisaatiosi eettisten periaatteiden ja yrityskulttuurin kehittämisessä. Osana valmennusta saat myös lisenssin Code of Conduct -verkkovalmennukseen, jonka avulla voit kerrata ja syväntää ymmärrystäsi valmennuksen teemoissa. Tunnukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Kurssihintaan kuuluu myös kirja "Oikein toimimisen kulttuuri - Johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen, Edita 2019.

Valmennus sopii jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa edistää oikein toimimisen kulttuuria ja varmistaa eettisesti kestävät toimintatavat arjen toiminnassa.

Miksi osallistua?

1. Saat valmiudet laatia organisaatiosi kanssa sellaiset eettiset periaatteet, jotka eivät ole paperinmakuiset vaan kuvaavat toimintanne arkea ja yhteisiä arvoja

2. Opit eettisen toimintakulttuurin keskeiset rakennuspalikat ja saat paremman käsityksen omalle organisaatiollesi keskeistä eettisistä riskeistä

3. Parannat henkilökohtaisia valmiuksiasi toimia arvoristiriidoissa ja eettisesti hankalissa tilanteissa työelämässä

4. Opit, miten motivoida ja sitouttaa tiimisi jäsenet toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

5. Saat konkreettisia ideoita eettisten periaatteiden jalkauttamiseen työyhteisössä

Valmentajasta

Niina Ratsula on Nordic Business Ethics Network -yhteisön toinen perustajista ja Code of Conduct Companyn perustaja ja toimitusjohtaja. Niina on eettisesti kestävän yrityskulttuurin ja vastuullisen johtamisen puolesta puhuja, jolla on yli vuosikymmenen kansainvälinen pörssiyritystausta eettisen liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Niinalla on takana satoja valmennuksia ja johtoryhmien sparrauksia yritysvastuun, compliance-ohjelmien ja eettisen liiketoiminnan kehittämisessä. Niina haastaa ihmisiä ja organisaatioita tarkastelemaan toiminnan vastuullisuutta yrityskulttuurista käsin ja sen pohjalta kehittämään johtamista, viestintää ja henkilöstön kouluttamista. Niina palkittiin vuonna 2019 vuoden Vastuullisena Vaikuttajana (Bonfire Agency).Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
18.08.202009:0015:30

8.30 Aamukahvit ja tutustumista

9.00 - 12.00 Miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

  • Jokainen yritys haluaa olla vastuullinen – miksi niin moni epäonnistuu?
  • Eettinen sokeutuminen – tekijät,  jotka ovat riskejä yrityskulttuurillesi
  • Eettisen organisaatiokulttuurin rakennuspalikat 

12.00 - 13.00 Lounas

13.00 -  14.00 Eettisten periaatteiden luominen ja keskeinen sisältö

  • Käytännön vinkkejä eettisten periaatteiden laatimiseen
  • Keskeinen sisältö ja työyhteisön osallistaminen

14.15 - 15.30 Konkreettisia esimerkkejä periaatteiden jalkauttamiseen

  • Henkilöstön kouluttaminen ja viestintä
  • Entä sitten kun toimitaan eettisten periaatteiden vastaisesti? – Ilmoituskanavat ja tilanteiden käsittely
  • Tavoitteet ja mittarit eettisen toiminnan toteutumiseen

15.30 - 17.00 Henkilökohtaista sparrailua valmentajan kanssa

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 10 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa. Kurssin toteutuminen vahvistetaan viimeistään 10 päivää ennen kurssin aloitusta.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!