Eettisten riskien hallinta

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Vanhustenhoivan laiminlyönnit, aseman ja vallan väärinkäyttö, #metoo, kavallukset, korruptio, harkitsemattomat puheet lehdistössä... Luemme päivittäin uutisia organisaatioista, joissa ei ole onnistuttu toimimaan arvojen, eettisten periaatteiden tai yhteiskunnan odotusten mukaan. Miksi tämä on arkipäivää? 

Usein syy eettisiin skandaaleihin löytyy ennaltaehkäisevän työn riittämättömyydestä. Ei kiinnitetä huomiota organisaation eettiseen kulttuuriin. Ei uskota skandaalin tapahtuvan omalle kohdalle. Ei osata priorisoida jotain, mikä ei konkreettisesti  näy numeroina silmien edessä - ainakaan vielä. 

Paras keino ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja eettisiä ongelmia on varmistaa, että organisaatiossa on eettiset periaatteet määriteltynä ja niiden mukaan toimitaan päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Eettiset periaatteet ovat tarpeellisia kaiken kokoisissa organisaatioissa ja kaikilla toimialoilla. 

Tämän keskustelevan ja osallistavan pienryhmävalmennuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään, tunnistamaan ja hallitsemaan organisaatiollesi tyypillisiä eettisiä riskejä. Saat myös konkreettisia eväitä eettisten periaatteiden (Code of Conduct) laadintaan ja jalkauttamiseen sekä eettisen kanavan (whistleblowing) käyttämiseen. Lisäksi saat malleja eettisen kulttuurin tilan arvioimiseen, joita voit hyödyntää oman organisaatiosi eettisessä kehitystyössä. Valmennuksen hintaan kuuluu myös Code of Conduct -verkkovalmennus sekä Compliance - Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta -kirja.

Riski väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä tai epäasiallisesta käytöksestä on olemassa jokaisessa organisaatiossa. Skandaaleista aiheutuvat seuraukset ovat laajat: taloudelliset seuraukset näkyvät muun muassa arvon laskuna sekä asiakkaiden ja liikekumppaniden menettämisenä. Samalla kärsii brändi, työnantajamielikuva ja asiakaskokemus. Liiketoiminnan eettisyys puhuttaa enemmän kuin koskaan ennen: voiko voittoja, kustannustehokkuutta ja tuottavuutta tavoitella inhimillisten arvojen kustannuksella?

Paras keino suojautua väärinkäytöksiltä ja eettisiltä riskeiltä on ymmärtää oman organisaatiosi kannalta relevantit riskit sekä varautua niiden toteutumiseen. Mitkä ovat tilanteita, joissa meidän organisaatiossamme voitaisiin toimia vastoin eettisiä periaatteita tai lainsäädännön vaatimuksia – joko tahattomasti tai tarkoituksella? Miten oikeastaan hallitsemme näitä riskejä tällä hetkellä? Minkälaista toimintaa kulttuurimme tukee?

Eettisten periaatteiden tärkein tehtävä on tarjota johdolle, työntekijöille ja muille sidosryhmille yhteiset toiminnan ja tekemisen pelisäännöt: selkeät ohjeet siitä, mikä on sallittua ja mikä ei; mikä on yhteinen tapa toimia. Suuryritysten lisäksi eettisiä ohjeistuksia laativat yhä useammin myös pk-yritykset, startupit, julkishallinnon organisaatiot, erilaiset tapahtumantuottajat ja yhteisöt. Henkilöstön lisäksi eettiset ohjeet koskevat usein yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Tässä koulutuksessa saat työkaluja varmistaamaan, että oman organisaatiosi eettiset periaatteet eivät jää ainostaan paperille ja juhlapuheisiin. 

Miksi osallistua?

Tässä koulutuksessa saat sparrausta, vertaistukea ja käytännönläheisiä vinkkejä muun muassa seuraaviin kysymyksiin:​

 • Mitkä ovat tyypilliä väärinkäytöksiä ja eettisiä haasteita suomalaisesssa työelämässä? Miten ratkaista ne?

 • Mistä työelämän eettiset ongelmat yleensä johtuvat ja miten ennaltaehkäistä niitä?

 • Miten eettiset periaatteet / Code of Conduct kannattaa laatia, viestiä ja kouluttaa? 

 • Miten eettisten periaatteiden noudattamista voidaan mitata tai arvioida?

 • Miten väärinkäytösepälyjä kannattaa tutkia ja selvittää?

 • Miten edistää ja arvioida eettisyyttä tukevaa kulttuuria työyhteisössä? 

 

Lisäksi saat käyttöösi lisenssin Code of Conduct -verkkovalmennukseen (ovh 290 € + alv). Saat kurssilta mukaasi myös kirjan Compliance - Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta (Talentum 2016).

Kouluttajasta

Kouluttajana toimii KTM Niina Ratsula, jolla on yli vuosikymmenen kokemus eettisten ohjeiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Niinan perustaman  Code of Conduct Companyn missiona on auttaa yrityksiä luomaan kestävät bisnesetiikan käytännöt ja vahvistamaan oikein toimimisen kulttuuria. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Niina ehti toimia 12 vuotta kansainvälisissä kehittämis- ja johtotehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa, erikoistumisalueinaan eettiset ja compliance-ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin hallinta ja yritysvastuu. Työn ohella Niina viimeistelee väitöskirjaa samasta aihepiiristä Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Valmennuksissaan Niina erityisesti painottaa eettisen yrityskulttuurin merkitystä sekä johtajien ja esimiesten roolia sen luomisessa ja kehittämisessä. Niina on kokenut ja suosittu luennoitsija ja on myös kirjoittanut useita ammattijulkaisuja. Niinan blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.

Lue lisää Code of Conduct Companysta tai katso video Code of Conduct Companyn syntymisestä.

Teemme tästä kurssista myös yrityskohtaisia toteutuksia. Kurssista mielellään sinulle lisätietoja antaa niina.ratsula@codeofconduct.fi. Tervetuloa mukaan!Päivän ohjelma:

8.30 Aamukahvi 

9:00 Väärinkäytökset ja työelämän eettiset haasteet Suomessa

 • Taustaa ja tilastoja väärinkäytöksistä ja suomalaisen työelämän eettisistä haasteista
 • Suomalaisen työelämän tyypilliset eettiset ongelmat ja väärinkäytöstyypit
  • Korruptio, jääviysongelmat ja intressiristiriidat
  • Johtamiseen liittyvät eettiset ongelmat
  • Häirintä ja syrjintä
  • Taloudelliset väärinkäytökset
 • Miten tunnistan oman organisaationi kannalta merkittävimmät eettiset ja väärinkäytösriskit?

10.30 Tauko

10:45 Code of Conduct & eettiset periaatteet

 • Miksi organisaatiosi kannattaa laatia eettiset periaatteet?
 • Code of Conductin sisältö
 • Käytännön vinkkejä ja malleja eettisten ohjeiden luomiseen

12:00 Lounas

13.00 Eettisten ohjeiden jalkautus - miten saan kirjatut ohjeet arjen teoiksi?

 • Yrityskulttuurin merkitys - käytännön esimerkkejä ja case-harjoituksia
 • Henkilöstön koulutus - verkko- ja luokkahuonekoulutukset
 • Sisäinen viestintä
 • Malleja ja parhaita käytäntöjä

14:00 Hedelmätauko

14:00 Jokaisessa organisaatiossa on ei-toivottua käytöstä - miten puuttua eettisten ohjeiden vastaiseen toimintaan?

 • Speak up -kulttuurista
 • Whistleblowing-kanavien tehokas käyttöönotto ja käyttö
 • Väärinkäytösten selvitys ja tutkinta

15.00 Toteutuvatko eettiset ohjeet arjessa? Mittareita ja työkaluja toiminnan arvioimiseen

 • Eettisen kulttuurin arviointi
 • Itsearvioinnit ja ulkopuoliset arvioinnit
 • Muita Code of Conduct -mittareita

15:30 - 17.00 Vapaaehtoinen osuus: Oman organisaationi Code of Conduct - sparrausta kouluttajan kanssa

 • Valmennuksen virallinen osuus päättyy klo 15.30, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus sparrailla kouluttajan kanssa oman organisaation eettisten periaatteiden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Mikäli haluat varata tähän henkilökohtaisen ajan, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

17:00 Valmennus päättyy.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!