COBIT® Overview

Längd: 1.0 dagar

Kursbeskrivning

ESITTELY:
COBIT 5 on viitekehys, jonka tavoitteena on yhdistää hallinto ja johtaminen siten, että sidosryhmien tarpeet ohjaavat koko organisaation ja IT:n toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

1990-luvun lopulla kehitetty COBIT on kehittynyt auditoinnin ja johtamisen työkalusta koko organisaatiota ja siellä käytössä oleva parhaita käytänteitä yhdistäväksi viitekehykseksi, joka ei keskity pelkästään informaatioon ja sen tuottamiseen, vaan huomio myös onnistumisen mahdollistajat, kuten organisaation, resurssit ja organisaatio kulttuurin.  

TAVOITE:
Johdanto päivän jälkeen osallistujalla on selkeä tietämys siitä, kuinka IT vaikuttaa organisaatioihin ja siitä, mitkä ovat COBIT-viitekehyksen koko organisaatiolle tuomat edut. Lisäksi osallistuja saa käsityksen siitä, miten organisaatioiden tavoitteista johdetaan IT tavoitteet ja mm. näitä tukevat oleelliset hallinnon ja johtamisen prosessit.

KOHDERYHMÄ:
Johdanto on suunnattu toiminnan kehityksestä vastaaville, ylemmälle IT-johdolle, IT-ammattilaisille, konsulteille, palveluiden tuottajille tai niiden hankinnasta vastaaville sekä muille, jotka työskentelevät tietotekniikkapalveluiden hallinnan, ostamisen ja/tai organisaation toiminnan kehittämisen alueilla, ja jotka siten tarvitsevat selkeän kokonaiskuvan COBIT-viitekehyksestä.

09:00    COBIT 5:  An Introduction
              - COBIT 5: Principles
              - Meeting Stakeholder Needs
              - The Goals Cascade
Cobit 5: Enablers
              - 7 Enablers
              - Introduction to enablers
Enabling Processes
12:00 - 12:30    LUNCH
12:30    From stakeholder needs to processes
              Governance processes (5 processes)
              - EDM
             Management processes (32 processes)
            - APO, BAI, DSS, MEA

Goals Cascade exercise
- Stakeholder needs -> Enterprise goals -> IT goals -> processes

PAM: Process Assessment Model

16:00 - 16:30    Recap


Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!