Prosessien mallintaminen BPMN-kuvauskielellä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Mallintaminen BPMN-kuvauskielellä, ei tenttiä
1.00 Kpl
Mallintaminen BPMN-kuvauskielellä (1 pv), 21.10.2020
700 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 595,00€

Tuotekuvaus

Kenelle? Prosessien kuvaamista BPMN-kuvauskielellä tarvitseville mallintajille ja kokonaisarkkitehdeille.

Esitiedot: Ei esitietovaatimusta

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen osallistuja tietää BPMN-kuvauskielen eri tasot. Hän osaa mallintaa sekä organisaation sisäisiä, että yli organisaatio- ja yritysrajojen meneviä toimintaprosesseja BPMN-kuvauskielellä. Osallistuja tuntee visuaalisten attribuuttien merkityksen. Kurssi sisältää harjoituksia.

Kurssin kuvaus
Kaiken kehittämisen lähtökohtana pitää olla organisaation toiminta ja sen prosessit. Onhan tarkoituksenmukaista ja järkevää, että erilaiset tekniset ratkaisut tukevat liiketoimintaa. Kehittämistarpeen mukaan pitää valita sopiva tapa ja taso kuvata toimintaprosesseja. Näistä jatkojalostamalla saadaan paljon tietoa ja ymmärrystä tietojärjestelmäpalvelujen kehittämiselle.

Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Tarja Raussi, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös yli 27 vuoden kokemus järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Systeemityön laaja-alainen ammattilainen on ollut mukana monessa, joten hän tietää mikä toimii ja mikä ei ja mikä on riittävää laatua. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja laajojen valmennusohjelmien laatimisesta ja vetämisestä Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja on ollut mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksia voit lukea
 COALAN BLOGISTA. Muita julkaisuja löydät Tarjan LINKEDIN-PROFIILISTA.

 Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
21.10.202009:0016:00

Standardoitu kuvauskieli BPMN
• Prosessien mallintamisen eri tasot
• Mihin BPMN sopii ja mihin ei
• BPMN-kuvauskielen eri tasot

Prosessikartta BPMN:llä
• Prosessikartan laatiminen
• Vai pitäisikö käyttää ArchiMate-kuvauskieltä?

Organisaation sisäisen prosessin kuvaaminen
• Prosessikaavioiden elementit (BPMN)
• Erilaiset valintaportit
• Prosessien ”porautuminen” – aliprosessit

Organisaatioiden välisen yhteistyöprosessin kuvaaminen
• Toiminnan osapuoli (pool) ja viestit (message)

Arvoketjun eli päästä-päähän-prosessin kuvaaminen
• Mihin arvoketjua tarvitaan?
• Arvoketjun kuvaaminen

Prosessien tarkempi kuvaaminen
• IT:n kuvaaminen toimintaprosesseissa joko uimaratana (swimlane) tai tietovarastona (datastore): toiminnan osapuoli (pool) vai rooli (lane)?
• Visuaaliset attribuutit ja niiden merkitys
• Kaavioiden ”takainen” maailma: elementteihin liitettävät määritykset

Prosesseista koodia
• BPEL-koodin tuottamisen edellytykset

Yhteenveto

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!