Kuinka hyödynnän ArchiMate®-kuvauksia?

Kesto: 0.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta.
Asiakas saa koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa ja sisäisen käyttö-oikeuden materiaaleihin.
Kiinteä hinta
1 500 €

Tuotekuvaus

Kenelle? ArchiMate-kaavioiden lukutaitoa tarvitsevat henkilöt sekä arkkitehdit, määrittelijät ja toiminnankehittäjät, joiden tulee hyödyntää laadittuja kuvauksia.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite: Osallistuja osaa tulkita keskeisiä ArchiMate®-kuvauskielellä laadittuja kuvauksia. Hän tietää, mihin kaikkeen kuvauksia voi hyödyntää.

Kurssin kuvaus
Open Group on kehittänyt standardoidun arkkitehtuurin mallinnuskielen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen. Julkishallinnon suositus JHS179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen suosittelee käytettäväksi joko UML:ää tai ArchiMatea® kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa. ArchiMate®-kuvauskielellä on mahdollista laatia kaavioita eri tarkkuustasoilla. Vaikka kuvauskieli on rakennettu kokonaisarkkitehtuuria varten, sillä tuotetaan usein kaavioita myös sovellusarkkitehtuuriin.

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen esimerkkien avulla. Kurssilla keskitytään erityisesti siihen, mihin kaikkeen kaavioita voidaan hyödyntää ja mitä niistä saadaan selville. Pääasiallisina näkökulmina käytetään liiketoiminnan kehittäjää, määrittelijää ja sovellusarkkitehtia, mutta myös monia muita sivutaan kuten tietohallintopäällikkö, operatiivinen johto, tuotepäälliköt jne.

 Johdanto

 • Mikä ArchiMate® on ja mihin se soveltuu?
 • ArchiMate® ja julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHS 179)

Liiketoiminnan kaavioiden hyödyntäminen

 • Liiketoiminnan kaaviot kuten toimijoiden vuorovaikutus, prosessikartta, toiminnan palvelut, tuotteen kuvaus, liiketoiminnan tiedot
 • Mitä liiketoiminnan kehittäjä saa irti eri kaavioista? Mitkä kiinnostavat operatiivista johtoa?
 • Mitä määrittelijä saa liiketoiminnan kaavioista?
 • Onko sovellusarkkitehdille jotakin hyödynnettävää?
 • Mitä emme saa liiketoiminnan kaavioista?

Tietojärjestelmäkerroksen kaavioiden hyödyntäminen

 • Tietojärjestelmäkerroksen kaaviot kuten järjestelmäkartta, tietojärjestelmäpalvelut, järjestelmien välinen vuorovaikutus, järjestelmän rajapinnat sekä yhteys liiketoimintaan
 • Onko toiminnan kehittäjälle näistä jotain hyötyä?
 • Mikä kiinnostaa tietohallintopäällikköä?
 • Miten määrittelijä voi hyödyntää olemassa olevia kaavioita?
 • Sovellusarkkitehdin leikkikenttä

Teknologiakerroksen kaavioiden tulkinta

 • Teknologiakerroksen keskeiset elementit ja suhteet esimerkkien avulla
 • Miten teknologiakerros tukee sovelluskerrosta?
 • Mitä teknologiakerrokseen tyypillisesti kuvataan eli mitä siitä saa irti?

Katsaus muihin kerroksiin ja näkökulmiin

 • Esimerkki fyysisen maailman kuvaamisesta
 • Esimerkkejä liiketoiminnan johtamiseen liittyvistä kaavioista: mm. ajurien, tavoitteiden ja strategian kuvaamisesta 
 • Esimerkkejä kehittämispolun kuvaamisesta, projekteista ja niiden vaiheistuksesta

Yhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!