Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen - opi toimivat työtavat

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia. Edeltävänä kurssina voit käydä kurssin Kokonaisarkkitehtuurin käynnistys tai toisin päin.
 
Oppimistavoite:
Kurssilainen tietää millaisia kuvauksia eri viitekehyksissä on ja osaa laatia keskeisiä kuvauksia. Kurssilainen on tietoinen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen sudenkuopista ja haasteista. Kurssilainen oppii erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin toisistaan.
 
Kurssin kuvaus
Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tällä kurssilla kuulet, mitkä perusmallit ovat toimineet käytännössä ja opit laatimaan niitä. JHS 179 suosituksesta on ilmestynyt uusi versio, joten kuulet myös uusimmat piirteet ja opit käyttämään niitä.
Mallinnuksen tiellä on myös erilaisia sudenkuoppia ja haasteita. Kurssi antaa vinkkejä, miten vältät sudenkuopat ja taklaat haasteet ja saat kuvauksista riittävän hyviä. Opit myös erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset toisistaan.
Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia. 
 

 

Kouluttaja

 

Kouluttajana toimii Tarja Raussi Coalasta. Hänellä on pitkä kokemus mallintamistyöstä eri ympäristöissä ja käytännönläheinen suhtautuminen erilaisiin standardeihin. Tarja on ollut päävastuullisena laatimassa Valtionvarainministeriön ensimmäisiä valmennuksia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista. Hän oli mukana JHS 179 suosituksen päivitystyössä. Tarja toimi Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön isännistössä 2012 – 2015 ja on edelleen aktiivinen jäsen. Tarjan ajatuksiin voit tutustua Coalan blogissa. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilista


1. päivä

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen

Kokonaisarkkitehtuurin (KA) suunnitteluprosessi lyhyesti – mistä kannattaa aloittaa ja kuka tekee
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset eri viitekehyksissä (JHS 179, Kartturi, TOGAF®)

JHS 179 peruskuvaukset  – miksi juuri nämä?
Kokonaisarkkitehtuuri vs. ratkaisuarkkitehtuuri
Mikä on kuvausten riittävä tarkkuustaso?
Mallintamisen sudenkuopat 
Kuinka onnistun?

Mallintamista ohjaava tieto ja sen kuvaaminen

Kehittämisen reunaehdot, esim. lait ja säädökset, standardit, toimialakohtaiset ohjeistukset
Mitä ovat viite- ja sidosarkkitehtuurit? Miksi niitä tarvitaan?
Miten arkkitehtuuriperiaatteet ja –linjaukset luodaan ja mihin ne vaikuttavat?
Strategiasta kehittämisvaatimuksiin
Kyvykkyydet (capabilities) – mitä ne ovat ja miten vaikuttavat?
Miten määrittelen kokonaisarkkitehtuurin tavoitteen ja rajaukset?

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys

Erilaiset toimijat ja heidän kehittämistoiveensa organisaatiolle
Toiminnan palvelualueet ja niiden palveluiden kuvaaminen
Mikä merkitys on prosessikartan ja prosessien välisten tietovirtojen kuvaamisella? 
Prosessien kuvaamisen tarkkuustaso: kaaviot ja sanalliset kuvaukset
Harjoituksia

Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys

Käsitteistön sisältämä sanasto eli terminologia
Käsitteet ja käsitemalli – miksi niitä tarvitaan?
Harjoituksia

2. päivä

Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys (jatkuu)

Päätietoryhmien tunnistaminen
Perustietovarannot – mitä ne ovat? Entä tietovarastot?
Harjoituksia

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys

Järjestelmäkartta ja –inventaario – mitä hyötyä?
Tietojärjestelmäpalvelut – mikä on ”oikea” taso?
Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus
Integraatioiden suunnittelu: loogiset ja fyysiset rajapinnat 
Harjoituksia

Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset

Teknologialinjaukset ja –valinnat
Teknologiapalvelut – mitä ne ovat?
Looginen alustajäsennys
Mistä muista kuvauksista voisi olla hyötyä?

Arkkitehtuurinäkökulmien yhdistäminen

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä –kaavio – osakokonaisuuden KA yhdessä kuvassa
Ristiviitematriisit prosessit – tiedot, prosessit – järjestelmät, järjestelmät – tiedot
Erilaiset tietovirtakuvaukset: esim. tietovirrat toimijoiden tai tietovarantojen välillä
Harjoituksia

Suunnittelun lopputuotos: Toimeenpanosuunnitelma & liitteet

Kuvausten versiointi ja julkaisu

Kuvausten nimeämis- ja versiointiperiaatteet
Kuvausten talletus ja julkaisu
Välineiden merkitys työskentelylle ja kokonaisarkkitehtuurin hallittavuudelle

Arkkitehtuurin viitekehyksien päivitykset

Katsaus tiedossa oleviin tuleviin muutoksiin ja uusiin asioihin

Yhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!