Johdanto ArchiMate® 3 kuvauskieleen

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kenelle? Kokonais- tai yritysarkkitehtuuria mallintavat arkkitehdit, ja kaavioiden lukutaitoa tarvitsevat henkilöt.

Esitiedot: Ymmärrys arkkitehtuurityöstä. Kokemusta IT-arkkitehtuurin tai kokonaisarkkitehtuurin tekemisestä.

Oppimistavoite: Osallistuja saa yleiskuvan ArchiMate®-kuvauskielestä ja sen käyttömahdollisuuksista. Hän oppii mallintamaan keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin kaavioita ArchiMate®-kuvauskielellä

Kurssin kuvaus
Open Group on kehittänyt standardoidun arkkitehtuurin mallinnuskielen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen. ArchiMate® tukee erityisesti TOGAF® -viitearkkitehtuuria. Uutuutena ArchiMate® 3 versiossa on mm. kyvykkyydet sekä strategiatyön ja fyysisen maailman kuvaamiseen tarkoitetut elementit.

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen. Elementit ja niiden käyttötarkoitus tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla.

Julkishallinnon suositus JHS179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen suosittelee käytettäväksi joko UML:ää tai ArchiMatea® kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa. 

Kouluttaja
Tarja Raussi on kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös yli 27 vuoden kokemus järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Systeemityön laaja-alainen ammattilainen on ollut mukana monessa, joten hän tietää mikä toimii ja mikä ei ja mikä on riittävää laatua. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja laajojen valmennusohjelmien laatimisesta ja vetämisestä Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja on ollut mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksia voit lukea Coalan blogista. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilista

 OHJELMA
Johdanto
Mikä ArchiMate® on ja mihin se soveltuu?
ArchiMate® ja TOGAF®
ArchiMate® ja julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHS 179)

ArchiMate®-kuvauskielen rakenne
Kerrosteisuus: liiketoiminta, sovellus ja teknologia
Erityyppiset elementit: aktiivinen rakenne, käyttäytyminen, passiivinen rakenne
Elementtien väliset suhteet
ArchiMate® -ytimen metamalli

Liiketoimintakerroksen mallintaminen
Liiketoimintakerroksen keskeiset elementit ja suhteet
Kuvaamisen tarkkuustason hallitseminen

Tiedon mallintaminen
Informaation rakenne
Mitä eroa on käsitemallilla ja tietomallilla? Mihin ArchiMate soveltuu?

Tietojärjestelmäkerroksen mallintaminen
Tietojärjestelmäkerroksen keskeiset elementit ja suhteet
Kuvaamisen tarkkuustason hallitseminen
Miten tietojärjestelmäkerros tukee liiketoimintaa?
Johdetut suhteet (derived relationships)

Teknologiakerroksen mallintaminen
Teknologiakerroksen keskeiset elementit ja suhteet
Kuvaamisen tarkkuustason hallitseminen
Miten teknologiakerros tukee sovelluskerrosta?

Kerrosteinen näkökulma (Layered viewpoint)

Katsaus muihin kerroksiin ja näkökulmiin
Fyysisten elementtien kuvaaminen, mm. laitteiden, laitosten, materiaalien, jakeluverkkojen kuvaaminen
Motivaation kuvaaminen, mm. sidosryhmien, ajurien ja tavoitteiden sekä arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaaminen
Strategian kuvaaminen, mm. toimintatapojen, kyvykkyyksien ja resurssien kuvaaminen
Kyvykkyydet ja niiden suhde liiketoiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologiakerrokseen

Toteutuksen ja migraation kuvaaminen
Esitellään miten ArchiMate® soveltuu projektien ja vaiheistuksen suunnitteluun

Näkökulmat (viewpoints)
Omien ”vakiokaavioiden” luominen
Esimerkkejä näkökulmista

Yhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!