Arkkitehtuurin mallintaminen välineellä Sparx EA (etäopetus)

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta.
Asiakas saa koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa ja sisäisen käyttö-oikeuden materiaaleihin. Max 12 oppilasta per toteutus.
Kiinteä hinta
7 000 €

Tuotekuvaus

Kenelle? Kokonaisarkkitehdeille, projektien ratkaisuarkkitehdeille, toiminnan kuvaajille. Kaikille, keiden työnkuvaan kuuluu erilaisten arkkitehtuurisuunnitelmien tekeminen.

Esitiedot: Tausta arkkitehtuurityöstä on hyödyllinen, mutta ei välttämätön.

Oppimistavoite: Osallistuja osaa tehdä erilaisia perusmalleja Sparx EA-välineellä, ymmärtää välineen perusrakenteet ja logiikan.

Kurssin kuvaus
Käymme läpi Sparx EA-mallinnusvälineen työympäristönä ja sen perusrakenteet. Sen jälkeen harjoittelemme yleisimmillä kuvauskielillä (ArchiMate, BPMN ja UML) työskentelyä.
Kaikki osiot sisältävät harjoituksia. Kurssilla käytettävä Sparx EA-versio on 15.2. Kurssilainen voi käyttää kurssin aikana joko omaa Sparx-lisenssiään (client) tai ladata 30 päivän kokeiluversion Enterprise Architect Trial (sparxsystems.com)

Kouluttaja
Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 20 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä. Osa 1

Sparx EA-välineen perusrakenne

 • mallintajan työtila ja työtilan asetukset
 • toimivan hakemistorakenteen rakentaminen
 • peruskomennot

Ensimmäinen mallini

 • harjoituksena yksinkertainen ArchiMate-kuva
 • välineen toimintalogiikka: workspaces, perspectives, options

Osa 2

Arkkitehtuurimallintaminen ArchiMate®:lla

 • mallinnuksen aloittamiseksi tarvittavat asetukset ja suositeltava rakenne
 • toiminnan kuvaaminen ArchiMate:lla ja mallinnuksen perustoiminnot
 • tietojärjestelmäratkaisun lisääminen kuvaukseen
 • elementtikirjastot ja elementtien hallinnointi

Osa 3

Prosessien kuvaaminen BPMN:llä

 • mallinnuksen aloittamiseksi tarvittavat asetukset ja suositeltava rakenne
 • mikä on erilaista verrattuna ArchiMate-mallinnukseen
 • harjoittelu muutamalla uimaratakaaviolla
 • suositus elementtien sijoitteluun ja nimeämiseen hakemistossa

Osa 4

Sovellussuunnittelu UML:llä

 • mallinnuksen aloittamiseksi tarvittavat asetukset ja suositeltava rakenne
 • useimmin tarvittavat kaaviot (luokkakaavio, käyttötapaukset, aktiviteettikaavio, sekvenssikaavio)
 • välineen toimintalogiikka: stereotypes, name spaces

Osa 5

Mallinnustavat yhteensä

 • mitä mallinnustapoja tarvitset käytännössä
 • miten hallitset eri mallinnusnotaatioiden käyttöä samassa kuvauskannassa
 • analyysit, yhteenvedot ja matriisit
 • kurssin loppukertaus

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!