Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille

Längd: 1 dagar , Kursspråk: finska, Kursmaterialspråk: finska, Kursmaterial : papper
Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille, ei tenttiä
1.00 st
Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1pv) (1 dagar), 25.08.2020
890 €
+ moms. 24%.
Oppiasopimus price: 801,00€

Kursbeskrivning

Tämä koulutus antaa helposti omaksuttavan kokonaiskuvan yrityksen taloushallinnon tärkeimmistä osa-alueista. Koulutus auttaa osallistujia hahmottamaan oman vastuualueensa toimintaa taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omaksuttavan yleiskuvan budjetoinnista, investointilaskelmista, tilinpäätöksestä ja kassavirrasta
 • Opit tuntemaan yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu erityisesti asiantuntijoille, projektipäälliköille ja tiiminvetäjille, jotka haluavat vahvistaa taloushallinnon perusteiden osaamistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä. Koulutus ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.Program

Datum Starttid Sluttid Anteckning!
25.08.202009:0016:00

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9.00 Mitä asiantuntijan tulee tietää yritystaloudesta?

 • Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
 • Taloushallinnon merkitys yrityksen toiminnassa
 • Taloudenpidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
 • Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

11.15 Investointien suunnittelu

 • Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
 • Investointiriskien arviointi ja hallinta
 • Investointilaskelmien tunnuslukuja

12.00 Lounas

13.00 Tilinpäätöksen periaatteet

 • Kirjanpidon perusperiaatteet
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Kassavirta

14.30 Kahvi

14.45 Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kiertonopeudet
 • Henkilöstön tuottavuus

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

Avbokningsvillkor

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!