Osaamisen kehittäminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Osaamisen kehittäminen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Osaamisen kehittäminen (1pv) (1 pv), 15.12.2021
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Koulutuksessa käymme läpi, miten organisaatiota ja yksilöitä voidaan kehittää entistä ketterämmin. Mitä panostaminen uuden oppimiseen ja jatkuvan osaamisen kehittämiseen tarkoittaa? Koulutuksessa tutustut erilaisiin osaamisen kehittämisen käytäntöihin, joilla vahvistat oppivaa organisaatiokulttuuria, ja luot innostavaa tunnelmaa työyhteisöönne.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle

 • Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä

 • Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen

 • Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä

 • Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen

Kenelle

Esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­silleOhjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
15.12.202109:0016:00

8:30 Aamiainen

9:00 Työelämän tämän hetken vaati­mukset osaa­mi­selle

 • Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen

 • Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?

 • Ydin­osaa­minen ja työelä­mä­taidot

10:15 Tauko

10:30 Johta­minen ja oppi­misen edel­ly­tykset

 • Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa

 • Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?

 • Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen

 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen

 • Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan

 • Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen

 • Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen

 • Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen

 • Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen

 • Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!