Kaupan klousaamisen taito

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Kaupan klousaamisen taito, ei tenttiä
1.00 Kpl
Kaupan klousaamisen taito (1 pv), 28.09.2021
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Valmen­nuk­sessa keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut valmiiseen tilaukseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaa­mis­tek­nii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa.

Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia. Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
 • Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
 • Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
 • Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
 • Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet

Kenelle

Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
28.09.202109:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen

 • Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
 • Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
 • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas

 • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
 • Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
 • Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö

 • Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
 • Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
 • Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!