Asiantuntijan myyntivalmennus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Asiantuntijan myyntivalmennus, ei tenttiä
1.00 Kpl
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv), 08.12.2020
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
  • Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
  • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
  • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
  • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
08.12.202009:0016:00

09:00 Tutus­tu­minen ja päivän sisältö

09:30 Millainen on hyvä myyjä?

10:00 Tauko

10:15 Ostajan näkö­kulma

  • Miksi asiakas valitsee sinut?

11:30 Oma myyn­ti­tek­niikka

  • Itselle ominainen tapa toimia
  • Kysy­mys­tek­niikka
  • Hyödyn koros­ta­minen ja osto­mo­ti­vaat­torit

12:00 Lounas

13:00 Erilaisten asiak­kaiden kohtaa­minen

13:30 Vasta­väitteet, uhka vai mahdol­lisuus?

14:00 Kahvi

14:15 Kaupan päät­tä­minen

15:00 Hissipuhe – myyjän ensia­pu­pakkaus

16:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!