Arvomyynti B2B

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Myynnin mannerlaatat ovat liikkeessä. Mikä avuksi, kun perinteiset myyntitekniikat eivät enää toimi? Internetin valtakaudella yritysasiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi, joten myynninkin pitää muuttua. Arvomyynti on kovaa vauhtia syrjäyttämässä perinteiset korkeapainemyynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tuputettu näihin päiviin saakka. Tule mukaan pohtimaan, mitä arvomyynti on ja mitä sillä voidaan saavuttaa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät muutokset B2B-asiak­kaiden odotuk­sissa ja osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyn­ti­työssäsi
 • Ymmärrät syväl­li­sesti empatian ja asiakkaan aktii­visen kuun­telun merki­tyksen myyn­ti­työssä
 • Opit suunnittelemaan omaa myyn­tityötäsi asia­kas­arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta
 • Saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia ja luot kestä­vämpiä asia­kas­suh­teita

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii kaikille myyntityötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa omaa myyn­tio­saa­mistaan.08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä

 • Miten Internet on muut­tanut B2B -myyntiä
 • Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimin­ta­tavan haasteet
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

10:15 Tauko

10:30 Mitä arvo­myynti on?

 • Mitä arvomyynti tarkoittaa?
 • Asiakasarvon tuottamisen taito
 • Asiakaskeskeinen toimintatapa ja aktiivisen kuuntelun taito

12:00 Lounas

13:00 Asiakasarvon luominen

 • Arvonmuodostuksen elementit
 • Asiakkaan tunteminen
 • Asiakasarvon kiteyttäminen ja kuvaaminen
 • Mitä arvomyyjältä edellytetään?

Harjoitus: Omien asiakastaitojen arviointi arvomyynnin näkökulmasta

14:30 Tauko

14:45 Arvopohjainen hinnoittelu

 • Miten asiakkaan kokema arvo hinnoitellaan?
 • Miten arvopohjainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoittelumenetelmistä?
 • Hinnan vaikutus asiakkaan arvokokemukseen
 • Ostajan tukeminen ostoprosessin eri vaiheissa
 • Asiakasarvon myymisen taito

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!