Asiantuntija myyjänä

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Asiantuntija, olet organisaatiosi paras myyjä. Oletko todella?

Asiantuntijan panos asiakkuuden hoitamisessa on mittava. Asiantuntija rakentaa työllään luottamuksen palveluihin ja synnyttää toimivan vuorovaikutuksen toimijan ja asiakkaan välillä. Asiantuntijan tehtäviin osana toimenkuvaa kuuluu lähes aina lisämyynti, mutta se harvoin koetaan mielekkääksi, joten tarvitaan ymmärrystä ja uudenlaista osaamista. Näin myynnistä tulee luontevaa, mielekästä ja helposti onnistuvaa. Asiakkaan asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen, mutta samat lainalaisuuden pätevät.

Kehity asiantuntijaksi, joka osaa vastata asiakkaan tarpeisiin!

Näin hyödyt valmennuksesta:

 • Saat konkreettisia arjen työkaluja ja keinoja toimia onnistuneesti asiakasrajapinnassa 
 • Opit nostamaan luontevasti asiakastyytyväisyyttä
 • Opit johtamaan asiakkuutta 
 • Asiantuntijuudestasi tulee kilpailuetu
 • Opit kohtaamaan asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa luottamusta lujittaen

Valmennuksen tavoitteet:

 • Saat aikaan lisäarvon kokemuksen asiakkaalle
 • Pysyt luontevasti ja järkevästi toteuttamaan lisämyyntiä 
 • Opit johtamaan asiakkuutta asiantuntijatehtävän näkökulmasta
 • Osaat pohtia asiakkaan asemaa ja tarjota kehitysideoita
 • Saat varmuutta proaktiiviseen toimintaan asiakkaan kanssa
 • Ymmärrät mistä elementeistä asiakastyytyväisyys rakennetaan ja ylläpidetään
 • Pystyt nostamaan asiakastyytyväisyyttä

Ole enemmän: ole oman palvelusi/ tuotteesi ja asiakkaan asiantuntija.

Kohderyhmä

Asiantuntijoille, jotka ovat saaneet lisäarvon tuottamisen asiakassuhteeseen tehtäväkseen.Ja heille, joiden on löydettävä lisämyynnin paikkoja. Niille, joille on tärkeä pohtia kuinka toimia syvää asiantuntemusta hyödyntäen asiakkaan hyödyksi ja lisämyyntitehtävän mielekkääksi kokien.

 • Asiantuntijatehtävissä toimivat
 • Projektipäälliköt
 • Teknisestä palvelusta asiakaspalvelun osaksi siirtyville
 • Konsultit
 • Asiakasprojektien vetäjät

Ilmoittaudu mukaan tai pyydä tarjousta yrityskohtaisesta valmennuksesta!Valmennuksen sisältö

Ilmoittautuminen ja aamukahvit klo 8.30, valmennus 9.00 - 16.30.

 • Asiantuntijasta asiakkuuden rakentajaksi
  • Oman kehittymistavoitteen asettaminen valmennuspäivälle
  • Asiantuntijaroolin kehittyminen teknisestä suorittamisesta kokonaisvaltaiseen asiakkuuden ohjaamiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen
  • Asiakaskokemuksen osatekijät ja kuinka siihen voidaan aidosti vaikuttaa
  • Mitkä ovat edellytykset hyvälle asiakaskokemukselle toimijan ja tehtävää suorittavan asiantuntijan näkökulmista
  • Luonteva asiantuntijapalvelu lisämyynti osana palvelutapaa
  • Harjoituksia
 • Asiakastyytyväisyys perustana tulokselliselle toiminnalle
  • Asiakkuuden ohjaaminen asiantuntijan näkökulmasta
  • Asiakastyytyväisyyden muodostumisen elementit ja yhteys tuloksellisuuteen
  • Mitä tehdään – asiantuntijapalvelu suorite
  • Miten palvelu tehdään – toimintatapa jolla toimitaan palvelua suorittaessa ja kuinka suuri osa asiakastyytyväisyydestä syntyy toimintatavasta
  • Mitä saisi olla ajattelusta siirtyminen proaktiiviseen asenteeseen ja toimintatapaan
  • Harjoituksia
 • Kommunikointi toimivaksi asiantuntijan ja asiakkaan välille
  • Kommunikoinnin onnistumisen elementit
   • Kommunikoinnin määrän ja oikeiden kommunikointikanavien määrittely
   • Sähköpostin oikea määrä ja paikka, pikaviestimet ja sähköiset kokoustyökalut tehokkaassa käytössä, puhelin ja kasvokkain viestintä
  • Kommunikoinnin tasot asiakastyössä
   • Vuorovaikutuksen laadun merkitys
   • Hyvällä asenteella ohjaaminen
   • Asiakkaalle tärkeät asiat edellä – arvopohjainen asiakkaan asioiden käsittely
   • Oman toimintaprosessin sovittaminen asiakkaan tarpeeseen
   • Joustaminen versus ylipalvelu – kuinka palvellaan juuri oikealla tasolla
  • Harjoituksia
 • Käytännön keinoja lisämyyntiin asiantuntijatyössä
  • Mitä lisäpalvelua voisin asiakkaalle tarjota?
  • Milloin on oikea hetki tarjota lisäpalvelua?
  • Kuinka valmistaudun lisäpalvelun tarjoamiseen?
  • Tavoitteellinen vaiheittainen eteneminen lisämyynnissä
  • Kuinka teen lisäpalvelun tarjoaminen luontevasti, järkevästi ja onnistuneesti
  • Harjoituksia
 • Asiakkaan tarpeiden löytyminen ja herättely
  • Miten toteutetaan tarpeiden kartoittaminen ja tarpeiden herättely osana erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • Kuinka löydän ja kommunikoin asiakkaan arvostamat ja hänelle tärkeät asiat
  • Tavoitteellinen keskustelun ohjaaminen asiakastilanteissa
  • Tarvekartoituksen rautalankamalli – mitä ja miten kysyn
 • Kysymysten rakentaminen
 • Avoimet, suljetut ja asiaa syventävät kysymykset
  • Asiakkaan havainnointi ja oman toiminnan mukauttaminen ja tilannetaju
  • Harjoituksia
 • Asiakashyötyjen löytäminen ja perustelutaito
 • Kuinka tuotetaan kokemus aidosta lisäarvosta asiakkaalle
 • Palvelujen tuoteomininaisuuksista ja eduista viestimisen sijaan oikeiden asiakashyötyjen kommunikointi – edellyttää asiakkaan toiminnan ymmärrystä
 • Perustelu- tai puolustelukierre ja siitä ulos pääseminen
 • Asiakkaan puolelleen voittaminen
  • Harjoituksia ja henkilökohtaista palautetta valmentajalta
 • Millä osatekijöillä on vaikutusta luottamuksen rakentumiseen asiakkuudessa, sisäisessä tai ulkoisessa
  • Asiakassuhteen syventäminen, lujittaminen ja lojaaliuden ylläpito
  • Asiantuntija asiakkaan toiminnan kehittäjänä – tarjoamassa näkökulmaa joka antaa lisäarvoa asiakkaalle
  • Toimintatapa luottamuksen rakentamiseksi
  • Suora, uskottava, avoin sekä yhteistyötä rakentavat elementit vuorovaikutuksessa rakentavat ja vahvistavat luottamusta
 • Yhteenveto ja päätös
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!