Arvostava kohtaaminen hoivatyössä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Arvostava kohtaaminen hoivatyössä, ei tenttiä
1 Kpl
Arvostava kohtaaminen hoivatyössä (1 pv), 29.11.2018
249 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 211,65€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Olipa kyse hetkellisestä, aikaa vievästä, haastavasta tilanteesta tai rutiinitehtävistä heijastuvat yksittäisen työntekijän arvomaailma, asenteet ja kohtaamisen taidot hoidettavalle ikäihmiselle ja hänen läheisilleen. Työyhteisöissä yhteisesti sovitut ”pelisäännöt” ja määritellyt arvot eivät aina vaikuta yksittäisen työntekijän toimintaan riittävästi ja työyhteisössä ei aina olla yhtenäisesti sitouduttu määriteltyjen arvojen ja sopimusten noudattamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat kehittämään omia vuorovaikutustaitoja, asennetta ja toimintaa erilaisissa vanhushoivatyön tilanteissa. Tavoitteena on antaa työkaluja erilaisiin arkipäivän tilanteisiin, jotta arvostava hoivatyö voi paremmin toteutua.

Valmennuksessa käytetään hyväksi työpajoja ja reflektoivaa keskustelua, joissa mietitään hoitajien kohtaamia käytännön tilanteita ja niiden ratkaisemiseen sopivia toimintamalleja.

Sisältö:

 • Elämänkaari ja ikävaiheet. Ihmisen perustarpeet. Asiakkaan kohtaamiseen liittyvät erilaiset tilanteet ja niissä toimiminen
  • Lyhyet kohtaamiset, Pitkäaikainen hoitosuhde, Haastavat tilanteet, Rutiinitehtävät
  • Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa, Keskeiset hyvän elämän edellykset itsemääräämisoikeus, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus
  • Harjoitus: Hyvän elämän edellytykset
 • Kohtaamisen taito
  • Pysähtyminen ja läsnäolon taito
  • Asiakkaan arvomaailman huomioiminen ja kunnioittaminen
  • Viestinnälliset taidot
   Pohdinta: Omat vahvuudet ja kehittyminen
 • Työyhteisön arvot lähtökohtana omalle työskentelylle
  • Työyhteisön arvojen merkitys omalle toiminnalle
  • Omien arvojen ristiriita ja sen vaikutus toimintaan
  • Tietoisuus asiakkaan arvomaailmasta
   Pohdinta: Miten arvot vaikuttavat suhtautumiseeni ja toimintaani?
 • Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet
  • Yhdenvertaisuus asiakkaan hoitotilanteissa
  • Olenko turvaa tuova ja palveleva vai valtaa käyttävä ja määräilevä hoitaja?
  • Yhteistyö omaisten kanssa. Kanssakäymisen koukerot. Palveluasenne, sensitiivisyys, viestinnälliset taidot, jaettu asiantuntijuus ja taitavan hoitajan vuorovaikutustaidot.
 • Kuntouttava työote
  •  Kuntoutussuunnitelma, kuntouttava työote ja arvionti
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kuntouttavan työotteen menetelmät ja työhyvinvointi
  • Workshop kuntouttava työote
 • Yhteistyö omaisten kanssa
  • Kanssakäymisen koukerot
  • Hyvä yhteistyö omaisten kanssa. Palveluasenne, jaettu asiantuntijuus, kriisin vaiheet
  • Ammatillisuus ja vuorovaikutustaidot 

Tietoja kouluttajasta

Tuula Savolainen
Hoitotyön opettaja
Voimavarakeskeinen työnohjaajaOhjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
29.11.2018
12:00
16:00
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!