Älykäs kohtaaminen ja johtaminen työyhteisössä

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!

Tuotekuvaus

 • Miten kohtaat älykkäästi erilaiset ihmiset vaihtuvissa tilanteissa, hyvää tilannetajua käyttäen?

 • Millä tavalla osaat ja uskallat pysähtyä hetkeen, olla läsnä ja viestiä vakuuttavasti ja vaikuttavasti?

 • Miten rakennat onnistumisiin johtavaa tunneilmastoa?

Työelämä on murroksessa ja esimiestyö& johtaminen&tiimin vetäminen muuttuu sen mukana. Yhteisen toiminnan keskiöön nousevat: kuunteleminen, aito vuorovaikutus, läsnäolo, tunnetaidot, inhimillisyys sekä vakuuttava ja vaikuttava viestintä.

Tässä aamupäivässä pysähdymme toimivan ja tuloksellisen vuorovaikutuksen rakentamisen äärelle. Opit kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja harjoittelemaan toimivan vuorovaikutuksen rakentamista omaa toimintaasi muuttamalla. Pohdimme erilaisia tapoja hahmottaa asioita sekä kuullun hahmottamisen ja ymmärtämisen eroja.

Tutkimme omaa sanallista ja sanatonta viestintäämme ja tulemme tietoiseksi siitä. Treenaamme kuuntelemisen ja kysymisen taitoja sekä palautteen antamista. Pysähdymme konkretisoimaan valmentavaa työotetta. Puhumme tunteista sekä onnistumiseen johtavan tunneilmaston rakentamisesta.

Aamupäivän ohjelma

 • Vahva ja vaikuttava vuorovaikutus ja läsnäolo

 • Erilainen hahmottaminen ja viestin vääristymät

 • Kuunteleminen ja vahvat kysymykset avaimina toisen ajattelun ymmärtämiseksi

 • Onnistumiseen johtava tunneilmasto

 • Kätketkö vai käytätkö tunteita työelämässä:

  • Tunnetaidot ja inhimillisyys työelämässä

  • Tunteet myönteisen ajattelun boostaajana

Kouluttajat

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot  sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

LINKEDIN

OIVALTAMAAN

 

Anniina Hukari

on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja sekä coach.

Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri, business coach master ja NLP master, jolla on pedagoginen opettajanpätevyys. Lisäksi Anniina on opiskellut muun muassa aivotutkimusta.

Coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten ja johtajien työote ja valmentaminen.

 

LINKEDIN

TAITO TRAINING

 

Coaching

Sinulla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen tai  ryhmäcoachingiin valmennuksen rinnalla. Kysy lisätietoja erikestoisista toteutuksista anniina@taitotraining.fi tai jaana.hautala@oivaltamaan.fi.

Oppia alennus oppia-kumppaneille on 10 %.

Hinnat eivät sisällä alv (24%).

Coaching

Mitä coaching oikein on? Coaching on yksilöiden henkilökohtaista tukemista muutoksessa ja kehittymisessä. Se on omien toimintamallien ja tapojen oivaltamista, kehittymisen esteiden tunnistamista, pysähtymistä sekä voimakkaasti eteenpäin katsovaa ja uutta rakentavaa. Coachingissa keskitytään uusien toimintatapojen ja mallien lisäksi vahvasti niiden käytäntöön vientiin ja toimeenpanoon. Pienryhmäcoachingissa myös ryhmä oppii toisiltaan sekä toimii toistensa tukena. Äärimmäisen luottamuksellisessa prosessissa kukin voi jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan sen verran kuin itselleen tuntuu luontevalta. Asioiden ääneen sanoittaminen ja yhdessä pohtiminen vertaisten kanssa on äärimmäisen arvokasta. Pienryhmät voivat tulla joko saman organisaation sisältä tai vaihtoehtoisesti rakentua eri organisaatioiden välille.

Kaikki tapaamiset pidetään joko kasvokkain pääkaupunkiseudulla tai verkossa. Pienryhmäcoaching voi tapahtua myös osallistujien organisaatioissa.Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!