Yhteiskunnan kehittymisen perusteet

Utgivare: Metayliopisto
Yhteiskunnan kehittymisen perusteet
1 st
Yhteiskunnan kehittymisen perusteet
37,20 €
+ moms 24%.

Kursbeskrivning

Vastauksia yhteiskunnan ongelmiin tulee etsiä perusteista, juurisyistä. Kirja lähtee yhteiskunnan kybernetiikan merkityksestä ja ytimekkäimmistä malleista, joilla ihmisten välistä vuorovaikutusta ja systeemeitä voi selittää.

Se kohdistaa kymmenet mallinsa ja periaatteensa suoraan tosielämään kuten EU:n valuvikoihin, Suomen rakenteellisiin ongelmiin ja viestinnän vaikeimpiin kohtiin, tunnistaen arkkityyppejä ja kognitiivisia haasteita. Kirjan ideana on: ”systeemi selittää kaiken”. Systeemillä on tietty arkkitehtuuri ja kelpoisuussäännöt.

Systeemiajattelu ja kybernetiikka yhdistettynä muodostavat päättäjän mielentilaa avartavan, ainutlaatuisen konseptin kehittää mitä tahansa, esimerkiksi Suomelle kilpailukykyistä IT-infrastruktuuria ja sote-uudistusta sekä yleensä palvelumuotoilun monialaisia hankkeita. Poliitikot saisivat tästä systeemisestä ajattelun tavasta merkittävää hyötyä viestiessään keskenään ja tehdessään vaikeita päätöksiä.


Kenelle kirja sopii? Monimutkaisuuden lisääntyessä kukaan ei ole yhteiskuntakehityksen koko kentällä täysin oppinut. Kaikki tarvitsemme ajattelun tapoja, kuinka selviytyä tulevaisuudessa ja kuinka kehittää yhteiskuntaa vakaaksi palvelujen kokonaisuudeksi.


Kirjoittaja Erkki Laitila on erikoistunut systeemiseen metodiikkaan 2010-luvun alusta lähtien aiemman ITuransa pohjustamalla varmuudella. Satoja malleja teollisuuteen toteuttaneena yhteiskunnan abstrakti tarkastelu sujuu luontevasti, ja siihen on hyvä liittää paras tieto mitä kybernetiikasta ja systeemien teoriasta maailmalla on saatu aikaan.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!