Ultra Lean Business, yrittäjän musta vyö verkkokurssi (ja sparraus)

Julkaisija: UltraLeanBusiness Oy Ltd
Tyyppi: eLearning
Ultra Lean Business, yrittäjän musta vyö verkkokurssi
1.00 Kpl
Ultra Lean Business, yrittäjän musta vyö verkkokurssi (ja sparraus) eLearning
89,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

 

Liian usein yritystä johdetaan puhtaasti tunteella. Tämä kurssi auttaa yrittäjää (tai yrittäjäksi opiskelevaa) ymmärtämään tehokkaan liiketoiminnan perusteet ja herättää halu oppia jatkuvasti kehittämään omaa yritystään tehokkaammaksi.

Laskutavasta riippuen yrityksiä on Suomessa noin 340.000. Tyypillisen yrityksen liikevaihto on 30.000 - 150.000€ ja se työllistää 1-2 henkeä. Joka vuosi uusia yrityksiä syntyy ja kuolee noin 30.000.

Kurssin sisältö pohjautuu väitöstutkimukseen mikroyrittäjien yhteisistä ongelmista ja on suunnattu nimenomaan suomalaisille mikroyrityksille.

 

Avainsanat: yrittäjyys, koulutus, mikroyrittäjä, myynti, ongelmat, innovaatiot, ajankäyttö, johtaminen, tehokkuus, rahoitus

 

Kohderyhmänä etenkin 1-9 hengen mikroyritykset

Kaikista Suomen yrityksistä noin 94% on 1-9 hengen mikroyrityksiä. Näiden mikroyritysten osuus Suomen yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on lähes viidennes (17,2%) ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on n. 65 mrd €. Jos tarkastelemme yritysten henkilöstön lukumäärää eri kokoluokkien yrityksissä, huomaamme että mikroyritykset työllistävät ~25% kaikissa yrityksissä olevista työntekijöistä. Yhteenlaskettuna mikroyritykset ovatkin "suurin työnantaja" lähes kaikissa Suomen kunnissa.

Niin sanotut "start-up"-yritykset saavat huomattavan paljon huomiota mediassa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja TEKESin tilaama Startup Dashboard tarjoaa reaaliaikaisen kuvan suomalaiseen startup-maailmaan. Jos/kun start-up yritysten määrä Suomessa on n. 2400, on helppo laskea että, tämä on vain noin 1% kaikista Suomen yrityksistä.

Vastaavasti 1-249 hengen "PK yritysten" osuus Suomen viennistä on noin 15% ja tästä vain marginaalinen osuus tulee mikroyrityksistä. Mikroyritysten liikevaihto tulee näin ollen lähes kokonaan kotimarkkinoilta.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin elinkeinonharjoittajille, joita on Suomessa n. 165 tuhatta (eli karkeasti puolet kaikista yrittäjistä).

 

Kurssin tavoite

Kurssin ensisijainen tavoite on, että yrittäjä oppii 10 eri aihealueen puitteissa noin 50 asiaa, joiden avulla voi saman tien parantaa kilpailukykyään pienin askelin ja keskittyen oleelliseen.

Yksi kantava voima tälle kurssille on "jatkuvan oppimisen" periaate. Oli kyse mistä tahansa aihealueesta, oppiminen (=tehostaminen) ei saa jäädä kertaluonteiseksi. Oleellista ei ole kurssin läpäisy, vaan se että luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja näin kykenee tehostamaan toimintaansa vuodesta toiseen kaikilla liiketoiminnan alueilla.

 

Kurssin hinta

Mustan vyön verkkokurssi maksaa 89€ (+ ALV).

Huom: Voit myös lisätä verkkokurssiin henkilökohtaisen 5 tunnin mittaisen sparrauksen kurssin tekijän, Antti Leijalan, kanssa (590€ + ALV). Tämä ajan voit käyttää vapaavalintaisesti joko yrityksesi ongelmien kartoitukseen, eri aihealueiden syventämiseen, ulkopuolisen näkemyksen saamiseen tai vaikka innovaatiokehityksen liikkeelle laittamiseen. Sparraus toteutetaan joko kasvokkain (PK-seutu ja Vihdin lähialueet) tai etäyhteyksien (kuten Skype) avulla. Ajankohta sovitaan joustavasti erikseen ja sen voi myös tehdä 2-3 osassa.

 

Vaatimukset kurssille osallistumiseen

Kurssilla EI OLE etukäteisvaatimuksia, mutta jos olet suorittanut Vihreän vyön tason, niin saat samalla arvokasta kertausta. Kurssi on suunniteltu niin että se soveltuu pikkuyrittäjästä yliopistotasoon sekä aloittavasta yrittäjästä jo kaiken kokeneeseen sarjayrittäjään. Kurssi myös soveltuu kaikkien alojen yrittäjille ja yrittäjiksi opiskeleville.

 

Arviointi

On suositeltavaa, että käyt läpi kurssiin sisältyvät kysymykset ja tehtävät, jotta varmistat oppimisesi. Varsinaista loppukoetta ei kuitenkaan ole.

 

Kurssin kesto

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin ja mustan vyön verkkokurssin läpikäymiseen on arvioitu käytettävän 3-5 tuntia.

 

Kurssin tekijä

Kurssin on tehnyt tekniikan lisensiaatti Antti Leijala. Yrityksensä PKtehokasyritys Oy kautta hän auttaa mikro- ja pienyrityksiä toiminnan tehostamisessa, keskittyen myynnin tehostamiseen, innovaatiokehitykseen, yrityksen johtamisen tehostamiseen, ajankäytön tehostamiseen sekä ongelmanratkaisuun. PKtehokasyrityksen valikoimassa on kirjoja, e-kirjoja, verkkokursseja, pilvipalveluja, neuvontaa, konsultointia sekä koulutusta tarpeen mukaan. PKtehokasyritys on valittu ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen puitesopimukseen 1.3.2018 lähtien ja pystyt näin ollen hyödyntämään valtion 75-80% tukea yrityksen kehittämiseen jatkossa.

Antilla on 20 vuoden kokemus kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä (tuotehallinta, ratkaisuliiketoiminta, hinnoittelu, myynnin tehostaminen, strategiatyö, suunnittelu, muutosprojektit, laatu,..) sekä 12 vuoden kokemus pienyrittäjyydestä (nanoteknologian maahantuonti, yksilölliset perinnekäsityöt parkkinahasta ja pienyritysten konsultointi).

Lisäksi Antti on Lean Six Sigma pohjaisen myynnin ”musta vyö” ainoana Suomessa ja tietokirjailija joka tekee väitöskirjaansa mikroyritysten ongelmista.

 

Kurssin sisältö

Kurssin sisältöä kehitetään jatkuvasti, muutokset mahdollisia.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!