Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas

Utgivare: Arter Oy
Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas
1.00 st
Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas
0,00 €
+ moms 24%.

Kursbeskrivning

Lataa ilmainen pikaopas täältä

Toimintajärjestelmää on mahdollista luonnehtia kehitysalustaksi, jossa sovitut toimintatavat on kuvattu, josta ne löytyvät ja jossa niitä seurataan ja päivitetään. Kehitysalustalla toimintaa suunnitellaan, toimintaa mitataan, toiminnasta jää jälki ja tapahtumista opitaan. Toimintajärjestelmä on organisaation toiminnan yhteen nivova punainen lanka ja liima, joka pitää sen koossa. Sen tavoitteena on varmentaa, vakioida ja yhtenäistää toimintaa. Se on keino tehdä sovitut käytännöt näkyviksi ja levittää ne koko organisaation tietoisuuteen sekä lisätä näin ymmärrystä, itseohjautuvuutta ja työn mielekkyyttä. Sitä voidaan pitää myös olennaisena tekijänä kilpailukykyvyn parantamisessa ja ylläpidossa.

Pikaoppaassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on toimintajärjestelmä?
  • Millainen on hyvä toimintajärjestelmän rakenne?
  • Miten laaditaan toimintakäsikirja?
  • Miten kuvataan organisaation prosessit?
  • Miten hallitaan organisaation dokumentit?
  • Miten laaditaan organisaation tasapainoinen mittaristo?
  • Miten organisaatio voi oppia ja kehittyä kyselyjen, arviointien ja palautteiden kautta?
  • Mitä muuta ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä sisältää?
  • Miten ottaa toimintajärjestelmä käyttöön?

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!