Strategisen yritysvastuun käsikirja

Publisher: Ellibs
Type: E-book
Strategisen yritysvastuun käsikirja
1.00 Pcs
Strategisen yritysvastuun käsikirja E-book
65,00 €
+ vat. 24%.

Description

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen ja yritysvastuun toteuttamiseen prosessina. Lisäksi käydään läpi vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Kirjassa annetaan myös vinkkejä yrityksen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, miten ottaa yritysvastuuasiat mukaan jo strategian suunnitteluun ja täyttää rahoittajien ja sijoittajien odotukset. Kirjassa on myös paljon havainnollisia case-esimerkkejä.

Avainsanat: yritykset ysa, yritysvastuu ysa, yhteiskuntavastuu ysa, sosiaalinen vastuu ysa, taloudellinen vastuu ysa, kestävä kehitys ysa, johtaminen ysa, muutoksenhallinta ysa, liiketoiminta ysa, hallitukset ysa, toimintaympäristö ysa, analyysi ysa, riskienhallinta ysa, strategia ysa, sidosryhmät ysa, sosiaalinen media ysa, vuorovaikutus ysa, prosessit ysa, raportointi ysa, yritysstrategiat ysa, sähkökirjat


Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!