Strategisen yritysvastuun käsikirja

Julkaisija: Ellibs
Tyyppi: eBook
Strategisen yritysvastuun käsikirja
1.00 Kpl
Strategisen yritysvastuun käsikirja eBook
65,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen ja yritysvastuun toteuttamiseen prosessina. Lisäksi käydään läpi vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Kirjassa annetaan myös vinkkejä yrityksen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, miten ottaa yritysvastuuasiat mukaan jo strategian suunnitteluun ja täyttää rahoittajien ja sijoittajien odotukset. Kirjassa on myös paljon havainnollisia case-esimerkkejä.

Avainsanat: yritykset ysa, yritysvastuu ysa, yhteiskuntavastuu ysa, sosiaalinen vastuu ysa, taloudellinen vastuu ysa, kestävä kehitys ysa, johtaminen ysa, muutoksenhallinta ysa, liiketoiminta ysa, hallitukset ysa, toimintaympäristö ysa, analyysi ysa, riskienhallinta ysa, strategia ysa, sidosryhmät ysa, sosiaalinen media ysa, vuorovaikutus ysa, prosessit ysa, raportointi ysa, yritysstrategiat ysa, sähkökirjat


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!