Potkua palvelubisnekseen - Asiakaskokemus luodaan yhdessä

Publisher: Ellibs
Type: E-book
Potkua palvelubisnekseen
1.00 Pcs
Potkua palvelubisnekseen - Asiakaskokemus luodaan yhdessä E-book
50,00 €
+ vat. 24%.

Description

Niin yhteiskunta, johtajat kuin työntekijätkin haluavat parempaa työelämää – miten sitä siis saadaan aikaiseksi?

Parempi palveluliiketoiminta syntyy yhteistyöstä yrityksen sisäisten toimijoiden, mutta myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken. Paremman työelämän ja tuloksellisuuden rakentaminen ei ole vain johtajien juttu, vaan se on meidän kaikkien vastuulla. Kyse ei ole prosessista vaan systeemistä, jossa jokainen toimija vaikuttaa omalla käyttäytymisellään lopputulokseen.

Tämä kirja rakentaa sillan työelämän eri ryhmien välille. Kirjan konkreettiset esimerkit arjen työelämästä ovat tuttuja työntekijöille, johtajille, kollegoille sekä asiakkaille – meille kaikille. Ne auttavat huomaamaan, että jokaisella on omien valintojensa kautta mahdollisuus luoda parempaa työelämää itselle ja muille. Kirja konkretisoi miten jokainen voi siirtyä päivästä päivään selviytymisestä uudelle tasolle, jossa omaa työelämää tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta.

Tässä kirjassa ei eristetä strategiaa vuorovaikutuksesta eikä toimintaa tunteista, sillä asioiden tarkastelu irrallisina ilmiöinä ei enää riitä. Uusi ja parempi työelämä perustuu parempiin valintoihin, positiivisella tunne-energialla rakennettuihin laatuyhteyksiin ja yhdessä tekemiseen.

Avainsanat: talentum, epub, DRM-suojaus, ammattikirja, palveluliiketoiminta, johtaminen, asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu, asiakaskokemus, johtajuus, organisaatiot, laatu, kilpailukyky, sähkökirjat


Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!