Psykologinen henkilöarviointi - johtajat

Publisher: Juho Toivola
Type: Other digital content
Psykologinen henkilöarviointi - johtajat
1 Pcs
Psykologinen henkilöarviointi - johtajat Other digital content
1 500,00 €
+ vat. 24%.

Description

Yhdistän psykologisissa johtaja-arvioinneissani useita eri menetelmiä saadakseni paremman käsityksen henkilön soveltuvuudesta harkittuun tehtävään ja organisaatioon.

Johtaja-arvionneissa otetaan selkeästi kantaa henkilön johtamistyyliin, johtamiskyvykkyyteen sekä henkilöön liittyviin riskeihin johtamisen näkökulmasta.

Toimitan johtaja-arviointiin sisältyvän kirjallisen yhteenvedon sekä arvioidulle henkilölle että tilaajalle.

Käytän seuraavia menetelmiä ja työkaluja monimenetelmäisissä henkilöarvioinneissani:

  • Kompetenssi- ja arvopohjaiset, strukturoidut haastattelut (pohjautuen yhdessä sovittuihin tavoitekompetensseihin)
  • Johtamisvalmiuksia kartoittavat case-harjoitukset ja työsimulaatiot (sovitaan tilaajan kanssa yhdessä etukäteen)
  • Työpersoonallisuuskartoitukset
  • Motivaation ja arvojen kartoitukset
  • Rehellisyyden ja työmoraalin kartoitukset
  • Kykytestit (looginen, numeerinen ja verbaalinen päättelykyky)
  • Kielitestit (suullinen ja kirjallinen: suomi, englanti ja ruotsi)

Olen laillistettu psykologi, ja minulla on yli 10 vuoden työkokemus vaativista psykologisista henkilöarvioinneista kansainvälisessä ympäristössä. Tunnen hyvin niin kansainvälisten suuryritysten kuin suomalaisten pk-yritystenkin toimintakenttää. Lue lisää minusta osoitteesta www.juhotoivola.fi

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!