Psykologinen henkilöarviointi - asiantuntijat ja esimiehet

Utgivare: Juho Toivola
Psykologinen henkilöarviointi
1 st
Psykologinen henkilöarviointi - asiantuntijat ja esimiehet
1 000,00 €
+ moms 24%.

Kursbeskrivning

Yhdistän psykologisissa henkilöarvioinneissani useita eri menetelmiä saadakseni paremman käsityksen henkilön soveltuvuudesta harkittuun tehtävään ja organisaatioon.

Toimitan arviointiin sisältyvän kirjallisen yhteenvedon sekä arvioidulle henkilölle että tilaajalle.

Käytän seuraavia menetelmiä ja työkaluja monimenetelmäisissä henkilöarvioinneissani:

  • Kompetenssi- ja arvopohjaiset, strukturoidut haastattelut (pohjautuen yhdessä sovittuihin tavoitekompetensseihin)
  • Roolikohtaiset case-harjoitukset ja työsimulaatio (sovitaan tilaajan kanssa yhdessä etukäteen)
  • Työpersoonallisuuskartoitukset
  • Motivaation ja arvojen kartoitukset
  • Rehellisyyden ja työmoraalin kartoitukset
  • Kykytestit (looginen, numeerinen ja verbaalinen päättelykyky)
  • Kielitestit (suullinen ja kirjallinen: suomi, englanti ja ruotsi)

Olen laillistettu psykologi, ja minulla on yli 10 vuoden työkokemus vaativista psykologisista henkilöarvioinneista kansainvälisessä ympäristössä. Tunnen hyvin niin kansainvälisten suuryritysten kuin suomalaisten pk-yritystenkin toimintakenttää. Lue lisää minusta osoitteesta www.juhotoivola.fi

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!