Psykologinen henkilöarviointi - asiantuntijat ja esimiehet

Julkaisija: Juho Toivola
Tyyppi: Muu digitaalinen sisältö
Psykologinen henkilöarviointi
1 Kpl
Psykologinen henkilöarviointi - asiantuntijat ja esimiehet Muu digitaalinen sisältö
1 000,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Yhdistän psykologisissa henkilöarvioinneissani useita eri menetelmiä saadakseni paremman käsityksen henkilön soveltuvuudesta harkittuun tehtävään ja organisaatioon.

Toimitan arviointiin sisältyvän kirjallisen yhteenvedon sekä arvioidulle henkilölle että tilaajalle.

Käytän seuraavia menetelmiä ja työkaluja monimenetelmäisissä henkilöarvioinneissani:

  • Kompetenssi- ja arvopohjaiset, strukturoidut haastattelut (pohjautuen yhdessä sovittuihin tavoitekompetensseihin)
  • Roolikohtaiset case-harjoitukset ja työsimulaatio (sovitaan tilaajan kanssa yhdessä etukäteen)
  • Työpersoonallisuuskartoitukset
  • Motivaation ja arvojen kartoitukset
  • Rehellisyyden ja työmoraalin kartoitukset
  • Kykytestit (looginen, numeerinen ja verbaalinen päättelykyky)
  • Kielitestit (suullinen ja kirjallinen: suomi, englanti ja ruotsi)

Olen laillistettu psykologi, ja minulla on yli 10 vuoden työkokemus vaativista psykologisista henkilöarvioinneista kansainvälisessä ympäristössä. Tunnen hyvin niin kansainvälisten suuryritysten kuin suomalaisten pk-yritystenkin toimintakenttää. Lue lisää minusta osoitteesta www.juhotoivola.fi

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!