Menesty monikanavaiseesti viestivänä kuntajohtajana - Aloitus joka kuun 15. päivä

Julkaisija: Johtaja on Media! Oy
Tyyppi: eLearning
Menesty monikanavaiseesti viestivänä kuntajohtajana 3/2018
1 Kpl
Menesty monikanavaiseesti viestivänä kuntajohtajana - Aloitus joka kuun 15. päivä eLearning
590,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Kurssin avulla kunnan johtajuusviestintä uudelle tasolle

Kurssi suoritetaan omaan tahtiin, alkaa joka kuun 15. päivä ja on voimassa 12 kk ostohetkestä. Kurssi on tarkoitettu kuntapäättäjälle, joka haluaa oppia viestimään luottamusta rakentavaksi monikanavaisessa ympäristössä. Kurssi tarjoaa laajan kattauksen johtajuudesta, mediallistumisesta ja somen roolista johtamisessa. Kurssi sisältää tekstin ja kuvioiden lisäksi teemablogeja, podcasteja, videoita ja johtajahaastatteluita, esimerkiksi Pekka Saurin haastattelun. Kurssilla tehdään konkreettinen johtajuusviestinnän action plan. 

 

Kurssin vetäjänä toimii KTT, MBA Jukka Saksi, jolla on 15 vuoden johtamiskokemus, väitöskirja johtajuuden murroksesta, kokemuksia sadoista johtajuusviestinnän valmennuksista sekä laaja omakohtainen sosiaalisen median verkosto. Jukka on kirjoittanut Johtaja on Media! -kirjan, joka voitti 2017 Kultasulka-kilpailussa hopeaa. Tämän kurssin kehittämiseen osallistui 25 kokenutta johtajaa ja viestinnän ammattilaista.

 

Tehokasta ajankäyttöä

Kurssi on rakennettu kiireiselle kuntapäättäjälle ja keskeinen tieto on kerätty tiiviiseen pakettiin. Kurssin suorittaminen vie aikaa keskimäärin 2 työpäivää. Voit hyödyntää kurssin sisältöjä ja suorittaa tehtäviä omaan tahtiisi. On suositeltavaa jakaa työmäärä muutamalle päivälle. 

 

Kurssilla opit 6 asiaa:

- Miten johtajuus on muuttunut ja miten se vaikuttaa sinun viestintääsi?

- Mikä merkitys arvoillasi on ja miten niistä kannattaa viestiä?

- Miten mediallistuminen haastaa johtamistasi ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa?

- Mikä merkitys sosiaalisilla medioilla on ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi?

- Miksi kunnasta tulee rakentaa media ja miten se tehdään?

- Miten saat sidosryhmiesi huomion ja rakennat monikanavaisen johtajabrändin?

 

Johtajuusviestinnällinen profiili työvälineenä

Tutustut kurssilla mediallistumis-analyysissä käytettävään johtajuusviestinnälliseen profiiliin, jonka avulla voit arvioida omaa sekä organisaatiosi tapaa toimia mediallistuneessa ympäristössä. 

 

Kurssin jaksot

 1. Tavoitteena oman dialogityylin löytäminen

 2. Kurssin sisällön ja valmentajan esittely  

 3. Johtajuuden murros   

 4. Mediallistuminen ilmiönä   

 5. Sosiaalisen median rooli kuntajohtajan työssä   

 6. Arvot johtajuuden ja viestinnän selkänojana    

 7. Yhteistyössä viestintäyksikön kanssa 

 8. Monikanavaisen viestinnän riskit   

 9. Bloggaaminen osana johtajuusviestintää  

 10. Asiantuntijabrändien kasvattaminen

 11. Näin kunnasta luodaan sidosryhmiä auttava media

 12. Johtajuusviestinnän Action Plan

 

Menestyvä johtajuusviestintä lähtee arvoista ja kulttuurista

Kurssilla pureudutaan paljon arvojen merkitykseen johtajuudessa, viestinnässä ja luottamuksessa. Esimerkkinä konkretiasta on "arvojumppa", jota suositellaan konkreettisena työvälineenä kunnan arvojen kiteyttämiseen ja siitä viestimiseen. Arvot ovat myös mahdollisuus erottautumiseen ja parempaan johtamiseen. 

 

 

Mediallistumisen vaikutukset kunnan toimintaan

Mediallistumisen myötä eri mediat ja verkostot linkittyvät toisiinsa, vaikuttaen sidosryhmien sisältöjen ja viestien hyödyntämiseen. Kun kunta haluaa vahvistaa asemaansa esimerkiksi investointikohteena tai muuttopaikkakuntana, on mediallistumisen vaikutusten hahmottaminen äärettömän tärkeää. Teemaa käsitellään kurssilla paljon. 

 

 

Jokainen voi löytää luontevan tavan dialogiin

Opit kurssilla, että monikanavainen viestintä ei ole vaikeaa. Kurssilla käsitellään mediallistumisen vaikutusta johtajuuteen, maineeseen, asiantuntijuuteen ja luottamukseen. Osana teemaa pohdit myös sosiaalisen median roolia kuntajohtajan työvälineenä. Mitä hyötyä siitä on kunnalle, kuntapäättäjälle, kunnan sidosryhmille ja kuinka löytää luontevat tavat dialogiin sen kautta?

 

 

Kurssi ohjaa konkreettiseen johtajuusviestinnän toimintasuunnitelmaan

Kurssi oivalluttaa hahmottamaan suuret muutosajurit ja löytämään sitä kautta toimivimmat tavat dialogiin omien sidosryhmiesi kanssa, sekä nostaa asiantuntija- ja johtajamainettasi. Kurssi sisältää lukuisia arjen vinkkejä ja työkaluja parempaan johtajuusviestintään.

Tekstien, kuvioiden, blogien, podcastien sekä videoiden lisäksi suoritat tehtäviä, joihin vastaamalla rakennat kurssin päätöstehtävänä konkreettinen action planin johtajuusviestinnän kehittämiseksi. Siinä pohdit kuinka kunnasta luodaan monikanavainen ja kuntalaisia sekä kunnan yhteisöjä palveleva media. Kurssin vetäjä antaa (100 € + alv lisäkustannuksella) suunnitelmasta kirjallisen palautteen sekä vinkkejä sen viemiseksi menestyksellisesti käytäntöön.

 

Koko johtoryhmän verkkovalmennus

Jotta kunnan johtamisessa tapahtuu aidosti muutosta, kannattaa valmennus tarjota kaikille kunnan johtoryhmän jäsenille. On suositeltavaa, että Action Plan on yhteinen tavoite tulevasta. Verkkovalmennukseen voidaan yhdistää johtoryhmän sparraus, joka toteutetaan verkkokurssin suorittamisen jälkeen. Sillä vahvistetaan yhteistä tulkintaa kurssin teemojen viemisestä käytäntöön.

Kysy tarjous koko johtoryhmän valmennuksesta Jukka Saksilta +358 40 501 8357 tai jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

 

Tutustu myös muihin Johtaja on Media! -kursseihin

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!