HICCS-EVOLVE Future-Fit etäkoulutusohjelma [4x Virtual Summit Etätapahtuma / Kieli Englanti]

Julkaisija: HICCS OY
Tyyppi: eLearning | Kesto: 32.0 tuntia
HICCS-EVOLVE Future-Fit etäkoulutusohjelma [4x Virtual Summit Etätapahtuma / Kieli Englanti]
1 Kpl
HICCS-EVOLVE Future-Fit etäkoulutusohjelma [4x Virtual Summit Etätapahtuma / Kieli Englanti] eLearning (kesto 32.0 tuntia)
459,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

HICCS-EVOLVE Future-Fit etäkoulutusohjelma tuo sinulle neljä tapahtumaa joihin voit osallistua livenä tai katsoa video nauhoiteet jälkikäteen. Ideana on tuoda asiakaskunnalle interaktiivinen opetusmuoto maailmalta, jossa keskeisessä asemassa panelikeskustelut ja lyhyet 30 min puheenvuorot.

HICCS tuo tapahtumiin kokeneen ja dynaamisen puhuja tiimin maailmalta [yritysjohtajia ja valmentajia], jotka yhdessä haluavat opettaa ja jakaa kokemuksia business maailman kehittämisestä ja tehostamisesta, fokus ja lisäarvossa on käytännöläheisyydessä, tätä kautta varmistamme että tapahtumista jää asiakkaille paljon ratkaisuja joita voidaan käytännössä soveltaa omassa yrityksessä.

Tapahtumien moottorina toimii Niklas Christides, HICCS tomiitusjohtaja jolla vahva ulkomaantausta ja suhteet. Niklas edustaa uuden sukupolven johtamista ja rakentavaa muutosta ja hän toimii jokaisen tapahtuman isäntänä ja puhujana.

HICCS-EVOLVE on uusi, dynaaminen ja jännittävä tapa kouluttaa ja edistää omaa tietoisuutta, tervetuloa mukaan. Lisätietoja antaa Niklas Christides +358407263558

 

Future-Fit Ohjelma 4x Etäkoulutustapahtuma

[Tapahtuma 1] Future-Fit GDPR [Why? How? Who? When?]

Ajankohta:

3.5.2019 klo 9.00-16.00

Puhujat [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides (Business Intelligence Expert)
 • Tony Thiaray (Independent Legal Counsel)
 • Artur Prokopenko (Business and Marketing Specialist)
 • Tigran Unanjan (Johtamis- ja muutosvalmentaja, Business Management asiantuntija)

Tapahtuma kuvaus:

Etätapahtuman teemana on tukea johtajia ja organisaatiota GDPR aiheen ymmärtämisessä ja sen integroimisessa osaksi organisaation DNA:ta orgaanisella tavalla, joka ei syö valtavasti resursseja ja maksa astronomisia summia. Future Fit kuvastaa GDPR:n matkaa ja sitä että kehitytään asteittain, kunnes orgaaninen jatkuvan kehityksen valmiustila saavutetaan. Vaikka yritysjohtajat sisäistävät GDPR aiheen tärkeyden siihen ei kuitenkaan panosteta oikealla tavalla. Pyrimme tapahtuman kautta tuomaan esille eri tapoja lähestyä tätä ongelmaa ja sen tuomia haasteita. Päämääränä on luoda tie siihen, miten GDPR voi kuulua Dynamic and Organic (DaO) oppivan organisaation prosessi ja koulutuskehykseen.

Hyödyt:

Tapahtumassa saat viimeisintä tietoa GDPR aiheesta ja sen mukanaan tuomista haasteista. Tapahtumassa pyritään luomaan osallistujille selkeitä askelmerkkejä siitä, miten organisaatiota tulisi kehittää, jotta GDPR voidaan orgaanisesti integroida osaksi kokonaisvaltaista toimintaa. Tapahtuma käsittelee lisäksi sitä, miten saadaan organisaatio kiinnostumaan GDPR aiheeseen liittyvistä riskeistä.

Ohjelma:

9.00-9.15 – Tapahtuma avaus

9.15-10.15 – Niklas Christides (GDPR optimointi ja Future Fit käytännöt ja mahdollisuudet)

10.15-10.30 – Tauko

10.30-11.30 – Tony Thiaray (GDPR readiness in the EU/UK)

11.30-12.30 – Lounas Tauko

12.30-13.30 – Artur Prokopenko (GDPR made organic, built into process framework)

13.30-13.45 – Tauko

13.45-14.45 – Tigran Ununjan (GDPR Risk Management, Readiness and Process Integration)

 

[Tapahtuma 2] Future-Fit SAFE Lean [Seamless Management and Leadership]

Ajankohta:

9.5.2019 klo 8.45-16.45

Aamupäivä Paneli [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Hallinto + Lean Asiantuntija + Process Excellence Valmentaja)
 • Tigran Unanjan [UK/SE] (Puhuja + Johtamisvalmentaja + Operatiivinen Kehitys)
 • Rebekka Mikkola [UK/FI] (Puhuja + Johtamisalmentaja + Operatiivinen Kehitys)
 • Johanna Molin [FI] (Operatiivinen + Tiimi Johtaminen)

Iltapäivä Paneli [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Hallinto + Lean Asiantuntija + Process Excellence Valmentaja)
 • Naeema Pasha [UK] (Lean Asiantuntija + Johtamisvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja)
 • Artur Prokopenko [UK] (Hallinto + Lean Asiantuntija + ERP Resurssienhallinta)
 • Theodore Spyrou [UK] (Process Excellence + Lean Asiantuntija + Johtamisvalmentaja)

Tapahtuma kuvaus:

Monilla on tunne, että Leanin kulta-aika alkaa olla ohi. Se kyllä jossain määrin pitää paikkansa. On kuitenkin sanottava, että Lean on samalla yksi niistä asioista, joita täytyy kiittää siitä, että tehokkuusajattelu organisaatioissa on aivan uudella tasolla. Pointti on kuitenkin se, että nykytilanteessa pelkkä tehokkuusajattelu ei riitä. Leanissä on paljon hyviä käytäntöjä mutta näiden käyttäminen kokonaisvaltaisesti aitoa lisäarvoa tuottavana on haastavaa. Etätapahtuman päämääränä on haastaa vanhan ajan Lean käytäntöjä ja esittää miten organisaatiot voivat muuttaa omaa Lean suuntautumista suuntaan, joka on tuottava ja lisäarvoa luova.

Hyödyt:

Etätapahtuma tuo paljon uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisuja, joita voidaan julki tuoda omaan organisaatioon. Etätapahtumasta saa paljon vauhtia muutokseen, jos sitä on hakemassa ja tietenkin myös oman toiminnan jatkuvaan kehitykseen ja uudistamiseen.

Ohjelma:

8.45-9.00 – Tapahtuman avaus

9.00-10.30 – Panelikeskustelu Aamupäivä

Aiheet:

 • Lean nykytila ja haasteet, ollaanko aidosti ketteriä?
 • Miten lean käytännöillä voidaan ratkaista ongelmia ja haasteita, SAFe?
 • Johtajien rooli lean käytäntöjen varjeliana?
 • Lean tulevaisuus, onko ketterä lean ratkaisu ja jos on niin miten sitä tulisi mukauttaa?
 • Yleisökysymykset?

10.30-10.45 – Tauko

10.45-12.15 – 30 min puhevuorot

 • Tigran Unanjan (Syväjohtaminen ja miten siihen sopii Saumaton Lean ajattelu)
 • Rebekka Mikkola (Käytännön esimerkkejä Lean johtamisesta maailmalla, haastattelu Niklas)
 • Niklas Christides (Katseet kohti ‘right first time’ ja ’just in time’ käytäntöjä, prosessit arvoonsa)

12.15-13.00 – Lounas Tauko

13.00-14.30 – Paneelikeskustelu Iltapäivä

Aiheet:

 • Tilannekatsaus ulkomailta, onko lean aihe kuuma vai kylmä, ja onko se ketterä vai jotain muuta?
 • Miten lean mukautetaan uuteen maailmaan, ihminen, tekoäly, koneet?
 • Kuka ajaa lean asiaa ulkomailla, johtaja vai tekninen asiantuntija, mikä on optimi tapa?
 • Lean käytännössä, missä suurimmat haasteet piilevät, missä mentiin pieleen?
 • Yleisökysymykset?

14.30-14.45 – Tauko

14.45-16.15 – Aihe puheenvuorot

 • Naeema Pasha (Lean osana tehokasta johtamista, miten asiaan suhtaudutaan maailmalla)
 • Theodore Spyrou (Miten organisaatio saadaan lean periaatteiden taakse, oppeja maailmalta)
 • Artur Prokopenko (Ketterä lean, käytännön esimerkkejä maailmalta)

16.15-16.45 – Q&A

 

[Tapahtuma 3] Future-Fit Comms [Comms, Public Speaking, Media Handling]

Ajankohta:

21.5.2019 klo 8.45-17.15

Aamupäivä Paneli [Kieli FIN]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Johtamisen ja Pehmeän Taidon Valmentaja + Kansainvälinen Puhuja)
 • Seppo Huhta [FI] (Puhuja + Mediapersoona + Viestintä) [HOK Elanto]
 • Rocco Parisi [FI/IT] (Kieli ja Kulttuuri Opettaja + Viestintä) [Dolce Vita Global]
 • Johanna Molin [FI] (HR + Rekrytointi + Operatiivinen Toiminta + Tiimijohtaminen) [Eilakaisla]

Iltapäivä Paneli [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Johtamisen ja Pehmeän Taidon Valmentaja + Kansainvälinen Puhuja)
 • Theodore Spyrou [UK] (Kansainvälinen Puhuja + Johtamistaidon Asiantuntija) [Ashridge / Cass Bus School]
 • Linda Pallien [UK] (Johtamis- ja Urakehitysvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja) [Career and Mindset Ltd]
 • Naeema Pasha [UK] (Ura- ja Pehmeän Taidon Valmentaja + Kansainvälinen Puhuja) [Henley Bus School]

Tapahtuma kuvaus:

Viestintä ja erityisesti sen laatu ja miten viestiä ovat todella kuumia aiheita ja haasteita, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tapahtumassa tuomme eri näkemyksiä esille siitä miten viestintään vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät ymmärretään ja käsitellään, sekä kartotetaan sitä miten esim. kompetenssit, ihmisluonne, tapa viestiä asioita, paineensieto- ja käsittelykyky vaikuttavat ihmisiin henkilökohtaisella- ja organisaatiotasolla tänään ja tulevaisuudessa.

Hyödyt:

Koulutus antaa kuvan nykyviestinnän tasosta ja haasteista. Lisäksi se pyrkii maalaamaan tien jatkuvalle orgaaniselle viestinnän valmiuden kehitykselle. Eli tarjolla on oppeja henkilökohtaiseen ja laajempaan organisaation kattavaan viestinnän kehitykseen ilman että sen tarvitsee maksaa järjettömiä summia.

Ohjelma:

8.45-9.00 – Tapahtuman avaus

9.00-10.30 – Panelikeskustelu Aamupäivä

Aiheet:

 • Viestinnän pehmeät arvot, mitkä ne ovat?
 • Suomi vs ulkomaat, miten kommunikointia voisi edistää erityisesti monikulttuuri näkökulmasta?
 • Suomi viestintä, mitkä asiat tulisi huomioida ja mitä asioita tulisi välttää?
 • Viestintä ja sen mukana tulevat vastuut ja vaatimukset ammattitaidon näkökulmasta?
 • Yleisökysymykset?

10.30-10.45 – Tauko

10.45-12.15 – 30 min puhevuorot

 • Seppo Huhta (Karisma ja esiintymistaito osana johtamista)
 • Niklas Christides (Kommunikaation kompetenssi työkalupakki)
 • Rocco Parisi (Monikulttuurillisen kommunikaation haasteet)

12.15-13.00 – Lounas Tauko

13.00-14.30 – Paneelikeskustelu Iltapäivä

Aiheet:

 • Mikä on tärkeintä hyvässä kommunikaatiossa?
 • Miten selätän paineet haastavissa kommunikaatio tilanteissa tai median edessä?
 • Milloin puhun ja milloin kuuntelen, ajoitus on tärkeä?
 • Kriisiviestintä, mitä tulisi tietää ja aina muistaa?
 • Yleisökysymykset?

14.30-14.45 – Tauko

14.45-16.15 – Aihe puheenvuorot

 • Theodore Spyrou (Miten inspiroit ja saat yleisön kuuntelemaan)
 • Linda Pallien (Kommunikointi korkean paineen alla ja stressaavassa ympäristössä)
 • Naeema Pasha (Miten hyödynnetään kehon kieli positiivisena kommunikointi työkaluna)
 • Niklas Christides (Vaikutusvalta, mitä se on ja miten sitä käytetään hyödyksi kommunikaatiossa)

16.45-17.15 – Q&A

 

[Tapahtuma 4] Future-Fit New Boss [Next Generation Leaders and Leadership]

Ajankohta:

5.6.2019 klo 8.45-17.15

Aamupäivä Paneli [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Johtamisvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja + Business Intelligence)
 • Taina Jara [AUS/FI] (Muutos + Tietoisuusvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja)
 • Tigran Unanjan [UK/SE] (Puhuja + Johtamisvalmentaja + Operatiivinen Kehitys)
 • Lara Khalaf [UK] (Johtamisvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja + Henkinen Kehitys)

Iltapäivä Paneli [Kieli Eng]:

 • Niklas Christides [UK/FI] (Johtamisvalmentaja + Kansainvälinen Puhuja + Business Intelligence)
 • Tony Thiaray [UK] (Johtamisvalmentaja + Hallinto- ja Lakineuvos + Johtamiskehitys)
 • Rebekka Mikkola [UK] (Johtamisen Asiantuntija + Henkinen Valmentaja + Yrittäjä)
 • Linda Pallien [UK] (HR ja Henkilöstökehityksen Erikoisasiantuntija + Kansainvälinen Puhuja)

Tapahtuma kuvaus:

Tapahtuma on luotu käsittelemään johtamista ja sen tulevaisuutta, mitä meidän tulisi sisäistää menneisyydestä ja nykypäivästä, jotta voisimme rakentaa parempia tulevaisuuden johtajia ja itseään tehokkaasti ja orgaanisesti johtavia organisaatioita. Meillä on Suomen ja ulkomaan panelit sen takia että haluamme painottaa käytännön eroja ja miten tärkeää on mukauttaa omaa ajattelutapaa siitä mitä johtaminen on ja mitä se tarkoittaa suomessa ja ulkomailla.

Hyödyt:

Johtaminen on pehmeä taito johon voidaan vaikuttaa ja sitä voi kehittää. Tämä tapahtuma keskittyy teitoiseen ja kokonaivaltaiseen johtamiseen. Johtamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä on monia, joita avaamme keskustelun ja aihe puheenvuorojen kauttaa. Pyrkimyksenä on kohentaa ymmärrystä siitä mitä kokonaisvaltainen holistinen johtaminen vaatii meiltä henkilöinä.

Ohjelma:

8.45-9.00 – Tapahtuman avaus

9.00-10.30 – Panelikeskustelu Aamupäivä

Aiheet:

 • Johtaminen ja johtamistaita, mikä toimii ja mitä tulisi kehittää?
 • Organisaatiorakenteet ja prosessit johtamisen tukena?
 • Miten johdamme eri tilanteissa, keskustellaan esimerkeistä?
 • Yleisökysymykset?

10.30-10.45 – Tauko

10.45-12.15 – 30 min puhevuorot

 • Taina Jara (Miten johtaja pystyy mukautumaan jatkuvaan muutokseen)
 • Tigran Unanjan (Johtaminen, onko se taitoa, emotiota, strategiaa vai tietoisuutta)
 • Lara Khalaf (etiikka ja arvot osana johtajan arkea)

12.15-13.00 – Lounas Tauko

13.00-14.30 – Paneelikeskustelu Iltapäivä

Aiheet:

 • Johtaminen, Europpaan perspektiivi, mitä teemme hyvin, mitä asioita voisimme tiedostaa ja kehittää johtamistaidon parantamiseksi?
 • Avataan johtamisen taitopakkia, miten minusta voi tulla Future-Fit tulevaisuuden johtaja?
 • Johtamisen opit, mitä tulisi tehdä ja mitä välttää?
 • Eri johtamisen sukupolvet, vanhat ja uudet, miten voi itseään jatkuvasti kehittää muuttuvan maailman tahdissa?
 • Yleisökysymykset?

14.30-14.45 – Tauko

14.45-16.45 – Aihe puheenvuorot

 • Tony Thiaray (Johtaminen, keep it simple)
 • Rebekka Mikkola (Johtamisen haasteet ulkomailla, UK vs EU perspektiivi)
 • Linda Pallien (HR johtamisen ja yritysjohtamisen suhde ja dynamiikka)
 • Niklas Christides (Strategisen vs reaktiivisen johtamisen filosofia ja käytännöt)

16.45-17.15 – Q&A

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!