Henkilöstökysely

Julkaisija: Luotain Consulting Oy
Tyyppi: Muu digitaalinen sisältö
Henkilöstökysely
1 Kpl
Henkilöstökysely Muu digitaalinen sisältö
2 400,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Luotaimen henkilöstökysely

työn intoa, tuottavuutta ja hyvinvointia työyhteisöön

 

Luotaimessa kehitetty henkilöstökysely perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Ydinkäsitteenä on työn imu. On näyttöä, että henkilöstön kokema työn into parantaa tuottavuutta, innovatiivisuutta ja työhyvinvointia. Tiedetään myös, että työn imun kokemus edellyttää, että työpaikan ns. voimavaratekijät ovat kunnossa. Nämä ovat työhön, esimiestoimintaan ja työyhteisöön liittyviä asioita.

Luotaimen henkilöstökyselyllä voidaan varmistaa, että hyvän työn imun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edellyttämät keskeiset voimavaratekijät ovat kunnossa.

Mittaaminen antaa pohjaa menestystä luovalle ennakoivalle toiminnalle.

 

Mistä työn intoa syntyy

Työn imu tarkoittaa myönteistä työhön uppoutumista ja omistautumista, jolloin työntekijän on helppo tuntea tarmokkuutta ja työn intoa.

Energiaa antavia ja työn imua lisääviä asioita ovat työhön liittyvät voimavarat, kuten esimiehen tuki, hyvä ilmapiiri ja arvostus. Samoin työtoverien kesken annettu rakentava vertaispalaute on oiva keino vahvistaa työn intoa.

Työn tekemisen intoon heijastuvat myös henkilökohtaiset voimavarat, kuten työn kokeminen mielekkääksi ja itselle merkitykselliseksi, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä samoin kuin työpäivän jälkeinen hyvä palautuminen. Työssä tylsistymistä puolestaan ilmenee etenkin yksitoikkoisissa tehtävissä, joita työntekijä ei koe itselleen erityisen merkityksellisiksi. Tylsistyminen johtaa työn imuun nähden päinvastaisiin seikkoihin, kuten stressioireisiin, työkyvyn alenemiseen ja haluun jäädä eläkkeelle.

Työn into myös tarttuu luoden lisää myönteistä ilmapiiriä työyhteisöön. Tämä heijastuu edelleen myönteisenä asiakaskokemuksena. Lisäksi innostunut työyhteisö tekee työpaikan houkuttelevaksi. Kukapa ei haluaisi juuri sellaista työpaikkaa.

Työn imusta on selvästi hyötyä yritystoiminnalle parantuneen tuloksen muodossa. Myös työntekijät hyötyvät. Kun työn tekeminen innostaa, työtyytyväisyyden ja terveyden mittarit osoittavat parempia lukemia. Sairauspoissaolot vähenevät.

 

Kysely toteutetaan ammattitaitoisesti

Luotaimen sähköinen henkilöstökyselyn kysymykset pohjautuvat testattuihin mittareihin. Kyselyä voidaan täydentää organisaation toivomilla lisäkysymyksillä.

Luotaimen henkilöstökysely sisältää seitsemän osa-aluetta ja taustatietojen lisäksi yhteensä 50 kysymystä. Kysymykset ovat väittämämuotoisia ja niihin vastataan useimmiten asteikolla 1-5. 

Teknisestä vaivattomuudestaan huolimatta kyselyn onnistuminen vaatii osaavaa toteutusta. Tieto tulossa olevasta kyselystä herättää aina henkilökunnan mielissä paljon kysymyksiä ja monesti huoltakin. Hyvä tiedottaminen, perusteleminen ja työntekijöiden kysymyksiin vastaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä keinoja motivoida henkilöstö sekä karkottaa epäilyjä ja luoda luottamusta.

Kysely on hyvä kehittämisen väline

Kyselyn tulosten asiantunteva raportointi sekä johdolle ja henkilöstölle tiedottaminen tekevät mahdollisiksi tulosten hyödyntämisen. Henkilöstökyselyn antama tieto on erityisen arvokasta silloin, kun se johtaa keskusteluun, kehittämisehdotuksiin ja käytännön toimiin. Kaikissa tapauksissa kysely ja sen tulokset toimivat henkilöstön kuulemisen, vaikuttamisen ja johtamisen välineinä.

Kehittämispäivä: Kehittämisen kohteeksi nostettavat asiat tulevan esiin kyselyn tuloksista. Käytettävät menetelmät valitaan aiheen mukaan. Yleisperiaatteena kuitenkin on, että kehittäminen toteutetaan ratkaisukeskeisiä ja osallistavia menetelmiä käyttäen.

Luotain Consulting Oy on 2007 perustettu työn- ja henkilöstön kehittämiseen erikoistunut yritys. Palveluita ovat kyselyt, työyhteisö- ja esimiesvalmennukset, työnohjaus työyhteisöille, tiimeille ja esimiehille, työhyvinvoinnin ohjelmat ja erilaiset strategia- ja henkilöstöpäivät sekä toiminnan kehittämisen konsultointi. Luotaimen asiakaskunta on laaja ja monipuolinen yrityksistä julkisiin organisaatioihin .http://www.luotain.net/asiakkaamme/

 

Asiantuntija

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Pia Vilanen, toimitusjohtaja, Luotain Consulting Oy, pia.vilanen@luotain.net, +358 44 283 2673

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!