Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä 8/2018

Julkaisija: Johtaja on Media! Oy
Tyyppi: eLearning
Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä 2/2018
1 Kpl
Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä 8/2018 eLearning
590,00 €
+ alv. 24%.

Tuotekuvaus

Lisää osaamista toimitusjohtajan tukemiseen ja haastamiseen

Kurssin aloitusaika viimeistään 14.9.2018. Kurssi on tarkoitettu hallituksen jäsenelle, joka haluaa ymmärtää modernia johtamista monikanavaisessa toimintaympäristössä. Kurssi tarjoaa laajan kattauksen johtajuudesta, mediallistumisesta ja somen roolista johtamisessa. Kurssi suoritetaan vapaaseen tahtiin omalla ajalla  27.8.2018 - 20.12.2018..

Kurssin vetäjänä toimii KTT, MBA Jukka Saksi, jolla on 15 vuoden johtamiskokemus, väitöskirja johtajuuden murroksesta, kokemuksia lukuisista johtajuusviestinnän valmennuksista, hallitusten sparrauksista sekä laaja omakohtainen sosiaalisen median verkosto. Jukka on aktiivinen hallitustyön kehittämisfoorumien jäsen ja kirjoittanut Johtaja on Media! -kirjan, joka voitti 2017 Kultasulka-kilpailussa hopeaa. Kurssin kehittämiseen osallistui 25 kokenutta johtamisen ja viestinnän ammattilaista.

 

Tehokasta ajankäyttöä

Kurssi on rakennettu kiireiselle hallitusjäsenelle ja keskeinen tieto on kerätty tiiviiseen pakettiin. Kurssin suorittaminen vie aikaa keskimäärin 2 työpäivää. Voit hyödyntää kurssin sisältöjä ja suorittaa tehtäviä omaan tahtiisi. On suositeltavaa jakaa työmäärä muutamalle päivälle. 

 

Kurssilla opit 6 asiaa:

- Miten johtajuus on muuttunut ja miten se vaikuttaa organisaatioosi?

- Mikä merkitys arvoilla on ja miten niistä kannattaa viestiä?

- Miten mediallistuminen haastaa johtajuutta ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa?

- Mikä merkitys sosiaalisilla medioilla on ja miten yrityksen johto voi hyödyntää niitä?

- Miksi yrityksestä tulee rakentaa media ja miten se tehdään?

- Miten voit tukea ja haastaa hallituksen jäsenenä toimitusjohtajaa johtajuusviestinnän teemoissa?

 

Kohti yhtenäistä auttamiskokemusta

Kurssin filosofia lähtee siitä, että johtaminen on auttamistehtävä. Kurssilla pohditaan sitä, miten organisaation monikanavaiset kohtaamiset toimivat yhtenäisesti kohti sidosryhmien auttamiskokemusta. Siten, että sisäinen tai ulkoinen asiakas kokee tulleensa palvelluksi arvojen, kulttuurin ja brändin mukaisesti, kokee saaneensa hyötyä ja arvoa. Mediallistuvassa ajassa mahdollisuuksia kohtaamisiin on valtavasti. Niitä kannattaa hyödyntää sen mukaan, mitä kautta tavoiteltavista sidosryhmistä saadaan parhaiten kiinni, miten heitä voidaan auttaa. Tämä kaikki tähtää luottamuksen kautta arvokkaampiin liideihin ja tehokkaampaan palveluiden myyntiin

 

Kurssin jaksot

 1. Oman auttamistyylin löytäminen

 2. Kurssin sisällön ja valmentajan esittely

 3. Johtajuuden murros

 4. Mediallistuminen ilmiönä

 5. Sosiaalisen median rooli johtajan työssä

 6. Arvot johtajuuden ja viestinnän selkänojana

 7. Yhteistyössä viestintäyksikön kanssa

 8. Monikanavaisen viestinnän riskit

 9. Bloggaaminen osana johtajuusviestintää

 10. Asiantuntijabrändien kasvattaminen

 11. Näin yritysestä luodaan media

 12. Johtajuusviestinnän Action Plan

 

Menestyvä johtajuus lähtee arvoista ja kulttuurista

Kurssilla pureudutaan paljon arvojen merkitykseen johtajuudessa, viestinnässä ja luottamuksessa. Esimerkkinä konkretiasta on "arvojumppa", jota suositellaan konkreettisena työvälineenä organisaation arvojen kiteyttämiseen ja siitä viestimiseen. 

 

Kurssin esittelyvideo

 

Toimivan johdon tukeminen dialogiin

Jukka Saksi opettaa kurssilla toimivan johdon monikanavaisen johtajuusviestinnän merkitystä koko organisaatiolle. Osana teemaa pohditaan, mikä on hallituksen jäsenten luonteva suhde someen, mitä hyötyä siitä on. Siä kautta hallituksella on mahdollisuus ymmärtää minkä haasteiden kanssa toimitusjohtaja työskentelee. Hallitus kykenee paremmin tukemaan johtoa mediallistuvassa ympäristössä, kun on itse tietoinen sen vaikutuksista ja mahdollisuuksista. 

Kurssi oivalluttaa hahmottamaan mahdollisuudet, kuinka organisaatiosta rakennetaan media toimitusjohtajan johdolla. Kurssi sisältää lukuisia arjen vinkkejä ja työkaluja parempaan johtajuusviestintään.

 

Kurssi ohjaa Action Planiin yrityksen rakentamiseksi mediaksi

Kurssi sisältää tekstien, kuvioiden, blogien, podcastien sekä videoiden lisäksi tehtäviä, joihin vastaamalla rakentuu kurssin päätöstehtävänä konkreettinen action plan organisaation rakentamiseksi mediaksi. Se toimii työkaluna toimitusjohtajan tukemisessa ja haastamisessa.

 

Koko hallituksen verkkovalmennus

Jotta hallitustyöskentelyssä tapahtuu aidosti muutosta ja hallitus kykenee haastamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa, kannattaa valmennus tarjota kaikille hallituksen jäsenille. On suositeltavaa, että toimitusjohtaja osallistuu valmennukseen ja Action Plan on yhteinen tavoite tulevasta. Hallituksen verkkovalmennukseen voidaan yhdistää hallituksen johtajuusviestinnän sparraus, joka toteutetaan verkkokurssin suorittamisen jälkeen. Sillä vahvistetaan hallituksen yhteistä tulkintaa kurssin teemoista.

Kysy tarjous koko hallituksen valmennuksesta Jukka Saksilta +358 40 501 8357 tai jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

 

Kurssin vetäjä Jukka Saksi kertoo videolla taustastaan ja arvoistaan

Tutustu myös muihin Johtaja on Media! -kursseihin

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!